ISBN
9789754706123
422 sayfa
Türk Ocakları’nın, 1912’deki kuruluşundan 1931’deki kapatılışına kadar, değişen Türkçülük ve milliyetçilik anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma.

Türk Ocakları’nın, 1912’deki kuruluşundan 1931’deki kapatılışına kadar, değişen Türkçülük ve milliyetçilik anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma. İlk dönemlerin hars milliyetçiliği ve Ocak çevresinde geliştirilen Turancılık siyaseti; Cumhuriyet döneminde yeniden örgütlenen Türk Ocakları’nın parti ve devlet ideolojisiyle bütünleşmesi, kapatılmaya doğru akan süreçte Halkevleri, yeni “Tarih Tezi”, Güneş-Dil Teorisi...

FÜSUN ÜSTEL ortaöğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 1987’de “Türk Ocakları (1912-1931)” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden doktor unvanını aldı. 1993’te doçent, 2000’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde de öğretim üyeliği yapan Üstel, halen Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı’dır. İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931) (İletişim Yayınları, 1997) ve Yurttaşlık ve Demokrasi (Dost Yayınları, 1999) başlıklı kitaplarının yanı sıra yerli ve yabancı sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik ve kimlik sorunuyla ilgili makaleleri yayımlanmıştır.

Üst Başlık İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği:
Kitabın Adı Türk Ocakları 1912-1931
ISBN 9789754706123
Yayın No İletişim - 429
Dizi Araştırma-İnceleme - 47
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 422 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 304 gr
Baskı 4. baskı - Kasım 2017 (1. baskı - Ekim 1997)
Yazar Füsun Üstel
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset