Turgay Gülpınar

1985 İstanbul doğumludur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2012 yılında “Şehitliğin İnşası ve İmhası: Turan Emeksiz Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora çalışmasını aynı üniversitede sürdürmektedir. Toplumsal hafıza, seküler kutsallık ve mekân başlıca ilgi alanları arasında yer almaktadır.