"Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat"
ISBN
9789750520051

1. baskı - Temmuz 2016
264 sayfa


33,50 TL
26,80 TL

"Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat"

Türk Milliyetçiler Derneği (1951-1953)
Murat Kılıç

Türk sağının geniş aile fotoğrafı ve milliyetçi-muhafazakâr ideolojinin bereketli bir tarlası…

Allah, Vatan, Tarih, Dil, Anane, Sanat, Aile, Ahlâk, Hürriyet ve Millî Mukaddesat esaslarına dayanan Türk milliyetçiliğini işlemek, Türk milletini meydana getiren unsurları muhafaza etmek ve bütün milliyetçileri teşkilâtlandırmak…” 1951’de kurulan Milliyetçiler Derneği’nin gayesi böyle açıklanmıştı. Bu dernek sadece 1953’e kadar, kısa bir süre faaliyet gösterdi. Fakat Türkiye’de milliyetçi-muhafazakâr söylemin inşası açısından kurucu bir rol oynadı.

Milliyetçiler Derneği, Türkçüler, Anadolucular ve her çeşit muhafazakâr milliyetçi çevrenin, aralarındaki husumetleri askıya alarak bir araya geldiği bir platform. Örneğin Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Nur talebelerinin “ağabeylerinden” Bekir Berk, hamasi şair Arif Nihat Asya, Remzi Oğuz Arık, DP milletvekilleri Sait Bilgiç ve Tahsin Tola vd. hep buradadır. Onları birbirlerine bağlayan tutkal, Kemalist tek parti rejimiyle hesaplaşma ve elbette anti-komünizmdir. Hedefleri, resmî ideoloji olarak milliyetçiliğin eksenini etno-kültürel temelde muhafazakâr bir eksene kaydırmak... Dernek, bu yönelimiyle milliyetçimuhafazakâr veya milliyetçi-mukaddesatçı bireşimin subasmanını oluşturdu. Özellikle anti-komünizmin güdümünde, milliyetçiliğin hamasileşmesinde, ajitatifleşmesinde ve popülerleşmesinde de biley taşı işlevi gördü.

Türk sağının geniş aile fotoğrafı ve milliyetçi-muhafazakâr ideolojinin bereketli bir tarlası…

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
"Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat"
Alt Başlık
Türk Milliyetçiler Derneği (1951-1953)
ISBN
9789750520051
Kapak
İsa Yusuf Alptekin’in Türk Milliyetçiler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi’ni ziyareti, 1952 (Altan Deliorman, Abdülkadir Donuk, İsa Kocakaplan, Türklük Mücahidi İsa Yusuf, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 1991)
Yayın No
İletişim - 2344
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 386
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
264 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
223 gr
Baskı
1. baskı - Temmuz 2016
Yazar
Murat Kılıç
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Mehmet Ali Sargın
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Emre Bayın
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Murat Kılıç

1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans; 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılından bu yana Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.