Ötekilerin Hakları
Çeviri
Berna Akkıyal

ISBN
9789750504327

4. baskı - Mart 2018
242 sayfa


34,00 TL
27,20 TL

Ötekilerin Hakları

Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar
Seyla Benhabib

Vatandaşlık, belirli bir toprağa bağlılığı ya da bu toprak üzerinde kan bağıyla varolmayı gerektirecek şekilde tarif edilir. Oysa üzerinde yaşanılan topraklara yabancı, göçmen ve mülteci olarak gelenler; vatansızlar, vatandaşlıktan çıkarılanlar vardır. İnsanların vatandaşlıklarını belirli sınırlarla tarif eden, bu sınırların gerektirdiği şartları, bu şartlara bağlı hukuku tayin eden "merciler" mevcuttur.

Vatandaşlık, belirli bir toprağa bağlılığı ya da bu toprak üzerinde kan bağıyla varolmayı gerektirecek şekilde tarif edilir. Oysa üzerinde yaşanılan topraklara yabancı, göçmen ve mülteci olarak gelenler; vatansızlar, vatandaşlıktan çıkarılanlar vardır. İnsanların vatandaşlıklarını belirli sınırlarla tarif eden, bu sınırların gerektirdiği şartları, bu şartlara bağlı hukuku tayin eden "merciler" mevcuttur. Seyla Benhabib, Ötekilerin Hakları'nda konukseverlik kavramından yola çıkarak yerli yurtlu olmayı, yurtsuz kalmayı, vatandaşlığı, yabancı ya da göçmen olmayı tartışıyor. İmparatorluk sonrası dönemin keşiflerini, sınırlar içinde varolmaya mahkûm edilen insanları ve geleceğe dair yeni bir yaşam biçimi için bu varolan ulus-devlet çerçevelerinin ne kadar mümkün olduğunu ele alıyor. Bu çerçevede hiç değişiklik yapmadan, kendini esnetmeden potansiyel sorunlarla nasıl başa çıkılacağını, "doğduğun yer ve doyduğun yer" arasındaki gerilimi, farklı inanç topluluklarının yabancı sayıldıkları bir ülkede taşıdıkları kimliğin vatandaşlık kimliğiyle nasıl çarpışabildiğini, kimliklerin bu süreçte kendilerini de nasıl yeniden kurduğunu örneklerle tartışıyor. Kant'tan AB'ye uzanan bu tartışmayla, içeriği sürekli sorgulanması gereken bir konuyu ele alıyor.

 

 

İçindekiler

7     Teşekkür

35     Konukseverliğe Dair: Kant’ın Kozmopolit Hak Kavramının Yeniden Okunması
59     “Hakka Sahip Olma Hakkı”:  Hannah Arendt’in Ulus-Devlet Çelişkileri Üzerine Görüşleri
81     Halkların Yasası, Dağıtım Adaleti ve Göçler
139   Vatandaşlık Kavramının Geçirdiği Dönüşümler: Avrupa Birliği
179   Demokratik Yinelemeler: Yerel, Ulusal ve Kültürel 
221   Kozmopolit Federalizm

231  Kaynakça

 

 

Kitabın Adı
Ötekilerin Hakları
Alt Başlık
Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar
ISBN
9789750504327
Orijinal Adı
The Rights of Others, Aliens, Residents and Citizens
Yayın No
İletişim - 1176
Dizi No
Politika - 56
Alan
Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
242 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
202 gr
Baskı
4. baskı - Mart 2018 (1. baskı - Ağustos 2006)
Yazar
Seyla Benhabib
Çeviren
Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Kerem Ünüvar
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Seyla Benhabib

Seyla Benhabib, İstanbul doğumludur. Yale ve New Haven Üniversiteleri'nde çalışarak doktorasını 1977'de tamamladı. ABD Yale Üniversitesi'nde profesördür. Siyaset bilimi ve felsefesi alanında çalışmaktadır. Önemli eserleri: Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (1992), The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (1996), Feminist Contentions: A Philosaphical Exchange (J. Butler, N. Fraser ve D. Cornell'le birlikte, 2002), The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era (2002), The Rights of Others. Aliens, Citizens and Residents (2004).

 Seyla Benhabib

Tüm Seyla Benhabib kitaplarını görmek için tıklayınız.