Simgeden Millete
Çeviri
Saliha Nilüfer, Emre Gürbüz, Uğur Peçe

ISBN
9789750504754

4. baskı - Ekim 2017
296 sayfa


35,50 TL
28,40 TL

Simgeden Millete

II. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet
Selim Deringil

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı, bir yandan devletin uluslararası arenada kendisini söz sahibi bir aktör olarak tanımlamaya çalıştığı, diğer yandan bu söz sahibi aktörün artık törenlere sıkışmış ihtişamını, devletlik vasfını simgeler yoluyla yeniden öne çıkarmaya gayret ettiği bir dönemdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı, bir yandan devletin uluslararası arenada kendisini söz sahibi bir aktör olarak tanımlamaya çalıştığı, diğer yandan bu söz sahibi aktörün artık törenlere sıkışmış ihtişamını, devletlik vasfını simgeler yoluyla yeniden öne çıkarmaya gayret ettiği bir dönemdir. Farklı etnik köken ve dinden insanı birarada tutan imparatorluk idaresi, 19. yüzyılın son çeyreğinde tebaasına merkezi idareye bağlı homojen bir millet gibi davranmaya başlar, ama bu arada imparatorluk reflekslerinden de vazgeçemez. İhtişam ve azamet, arma ve madalyalardan dile, Osmanlı devletinin hükmettiği coğrafya kavrayışından uluslararası alandaki temsil ediliş biçimlerine kadar geniş bir çerçevede hüküm sürer. Bu süreç zaman zaman sömürgeci yönetimlerin, sömürgeleştirdikleri tebaaya gösterdikleri davranışlara ve “medenileştirme” teşebbüslerine benzeyen usûlleri de içerir. Selim Deringil, bu kitapta biraraya getirilen uzun yılların emeğini yansıtan makalelerinde, 19. yüzyıl imparatorluk tarihinin simgesel üretim ve yeniden-üretim alanlarını ele alıyor. Din, millet, devlet tanımlarını ve bunların siyasal alandaki kullanımlarını, II. Abdülhamit döneminden Mustafa Kemal’e uzanan süreçte, “devlet aklı” ve pratiklerine bakarak inceliyor.

Kitabın Adı
Simgeden Millete
Alt Başlık
II. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet
ISBN
9789750504754
Yayın No
İletişim - 1216
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 208
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
296 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
276 gr
Baskı
4. baskı - Ekim 2017 (1. baskı - Mart 2007)
Yazar
Selim Deringil
Çeviren
Saliha Nilüfer, Emre Gürbüz, Uğur Peçe
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Dizgi
Hasan Deniz, Nurgül Şimşek
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen, Belce Ünüvar
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Selim Deringil

19 Ağustos 1951’de Ottawa’da doğdu. İsviçre, Fransa ve İngiltere’de eğitim gördü. 1978’de İngiltere’de University of East Anglia’da doktora derecesini aldı. 1979-2011 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders verdi. ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’de dersler verdi. Yayımlanan ilk kitabı Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası’dır. Ayrıca Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet tarihi konusunda makaleleri vardır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi 1876-1909 (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002) başlıklı kitabın İngilizcesi olan The Well-Protected Domains, Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909, 2001’de “Turkish Studies Association Fuad Köprülü” ödülünü aldı. Simgeden Millete (İletişim Yayınları) 2007’de yayımlandı. Halen Beyrut’ta Lebanese American University’de (LAU) ders veriyor.Selim Deringil

Tüm Selim Deringil kitaplarını görmek için tıklayınız.