Kuşku ile Komşuluk
ISBN
9789750521751

1. baskı - Nisan 2017
358 sayfa


44,00 TL
35,20 TL
Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler

Kuşku ile Komşuluk

Gencer Özcan (Der.), Evren Balta (Der.), Burç Beşgül (Der.)

Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler iki ülke arasındaki etkileşimin bir yandan tarihsel panoramasını çizerken diğer yandan bu tarihselliği günümüzdeki sorunlar ve ortaya çıkan yeni uyuşmazlık başlıkları etrafında ele alıyor. Çatışma, gerginlik, uzlaşma ve işbirliği parametrelerinin yetip yetmediği sorun alanlarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde incelerken, iki ülkede mevcut olan medya rejiminden siyasal muhalefetin konumuna kadar önemli pek çok meseleyi de araştırma çerçevesine dahil ediyor.

Son yılların deneyimi, iki eski komşu olan Rusya ve Türkiye’nin, gerek kendi ilişkileri açısından gerekse yakın coğrafyalarında yaşayan uluslar üzerinde çok farklı sonuçlara yol açabilecek ağırlığa sahip olduklarını ortaya koydu. Tarihsel benzerlikler, fark-lılıklar; komşuluğun önemli bir etken olduğu siyasi ve diplomatik ilişkiler; Soğuk Savaş süresince edinilen alışkanlıklar ve bu dönem boyunca geçilen askerî ve iktisadi süreçler; Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni siyasal konjonktür ve Türkî cumhuriyetlerin tabloya dahil olması; enerji politikaları; Avrupa Birliği’nin diplomatik alandaki etkisi... Türkiye ve Rusya arasında yaşanan tarihsel ilişki sıralanan başlıkların çok ötesinde bir çerçeveye oturuyor ve bölgesel çatışmalarda her iki ülkenin üstlendiği roller bu ilişkinin sürekli gündemde kalmasına sebep oluyor.


Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler iki ülke arasındaki etkileşimin bir yandan tarihsel panoramasını çizerken diğer yandan bu tarihselliği günümüzdeki sorunlar ve ortaya çıkan yeni uyuşmazlık başlıkları etrafında ele alıyor. Çatışma, gerginlik, uzlaşma ve işbirliği parametrelerinin yetip yetmediği sorun alanlarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde incelerken, iki ülkede mevcut olan medya rejiminden siyasal muhalefetin konumuna kadar önemli pek çok meseleyi de araştırma çerçevesine dahil ediyor.


Sinem Akgül-Açıkmeşe, Şener Aktürk, Kaan Kutlu Ataç, Evren Balta, Burç Beşgül, Sinan Birdal, Mitat Çelikpala, Süheyla Demir, Sıtkı Egeli, Emre Erşen, Fulya Hisarlıoğlu, Ayşem Biriz Karaçay, Elçin Macar, Sezin Öney, Gencer Özcan, Behlül Özkan, Erel Tellal, Ayşe Zarakol’un katkılarıyla...

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Giriş
Türkiye ve Rusya
Nice Badirelerden Sonra
1945 Türkiye-SSCB Krizi
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Rusya İlişkilerinde Suriye Boyutu
Rusya ve Türkiye'nin Ortak Tarihi
Türkiye'nin Rusya ile İlişkilerinin Yükselişi ve Gerilemesi, 1992-2015
2000'li Yıllarda Türkiye-Rusya İlişkileri
Dost-Düşman-Dost Döngüsü ve Türkiye-Rusya Askerî Rekabetinin Dönüşümü
Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkileri
"Rusya Gazı Keser Mi?"
Türkiye-Rusya İlişkilerinin Unutulan İnsani Boyutu
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Avrupa Birliği Etkisi
Rusya'nın Suriye Bunalımına Müdahalesi ve Türkiye
Kremlin Odaklı Medya
Tek-Adamlaşma
Üst Başlık
Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler
Kitabın Adı
Kuşku ile Komşuluk
ISBN
9789750521751
Kapak
Putin ve Erdoğan, Moskova, 10 Mart 2017 © Associated Press/Alexander Zemlianichenko
Yayın No
İletişim - 2461
Dizi No
Bugünün Kitapları - 219
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
358 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
374 gr
Baskı
1. baskı - Nisan 2017
Derleyen
Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Gencer Özcan

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, lisansüstü eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (1983-1999), Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (1999-2009) çalıştı. 2009’dan itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışıyor. Siyasal Tarih, Türkiye Dış Politikası, Türkiye’nin Ortadoğu’ya dönük siyaseti, Türkiye’de ulusal güvenlik ve dış politika karar alma süreçleri gibi konularla ilgileniyor. Siyasal Tarih, Türkiye Dış Politikası, Modern Ortadoğu Tarihi dersleri veriyor.


Evren Balta

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. ODTÜ Sosyoloji’de yüksek lisans yaptıktan sonra, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ikinci bir yüksek lisans yaptı. 2007 yılında City University of New York, The Graduate Center’da siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Halen Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi. Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaset (ed., İsmet Akça ile beraber, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010); Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012), Küresel Siyasete Giriş (ed., İletişim, 2014) ve Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler: Kuşku İle Komşuluk (ed., Gencer Özcan ve Burç Beşgül ile beraber) isimli kitapları bulunmaktadır.


Burç Beşgül

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını tamamladığı Istanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı (2003-2011). Aynı üniversitede (2013-2016) ve Okan Üniversitesi’nde (2015) kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkçeye çevirdiği Hedley Bull vd.’nin Hugo Grotius and International Relations eseri ile Joseph Nye’ın Is the American Century Over? eseri Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi tarafından yayımlandı. Türkiye’deki Avrupalılaşma dinamikleri üzerine doktora tez çalışmalarını, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir.