Evren Balta

Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Yüksek Lisansını ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Columbia Üniversitesi School of Internatioanl and Publis Affairs’de uluslararası ilişkiler alanında ikinci bir yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2007 yılında CUNY-The Graduate Center’da “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı doktora tezi ile siyaset bilimi alanında aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır. İsmet Akça ile birlikte derlediği Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaset (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010); Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012), ve yine derlemiş olduğu Küresel Siyasete Giriş (İletişim, 2014) isimli kitapları bulunmaktadır.