İslâm'ın Psikanalizi
Çeviri
Işık Ergüden

ISBN
9789750503139

4. baskı - Nisan 2017
317 sayfa


39,50 TL
31,60 TL

İslâm'ın Psikanalizi

Fethi Benslama

Fethi Benslama’nın bu kitabı, tam anlamıyla öncü bir eserdir. Freud’un Yahudilik ve Hıristiyanlığı psikanalitik açıdan ele alan çığır açıcı çalışmalarının ardından bu konuda pek çok inceleme yapılıp yayınlanmasına karşılık; İslâm bu analizlerin kapsamına hemen hemen hiç dahil edilmedi. Buna ya gerek duyulmadı veya cesaret edilemedi. İslâm’ın Psikanalizi, hem bu boşluğu doldurma yolunda bir ilk ve kapsamlı girişim, hem de bu açıdan İslâm’ın diğer tektanrılı -İbrahimî- dinlere göre özgünlüğünü ortaya koyan tezler içeren bir eser.

Fethi Benslama’nın bu kitabı, tam anlamıyla öncü bir eserdir. Freud’un Yahudilik ve Hıristiyanlığı psikanalitik açıdan ele alan çığır açıcı çalışmalarının ardından bu konuda pek çok inceleme yapılıp yayınlanmasına karşılık; İslâm bu analizlerin kapsamına hemen hemen hiç dahil edilmedi. Buna ya gerek duyulmadı veya cesaret edilemedi. İslâm’ın Psikanalizi, hem bu boşluğu doldurma yolunda bir ilk ve kapsamlı girişim, hem de bu açıdan İslâm’ın diğer tektanrılı -İbrahimî- dinlere göre özgünlüğünü ortaya koyan tezler içeren bir eser. Yazar, İslâm’ın diğer dinlerden farklı olarak Tanrı’yı bir baba olarak ele almayışından, bu Kur’anî gelenekten hareketle “aşırı” İslâmcıların gerçekle sembolik formlar arasındaki ilişkiyi nasıl tahrip ettiklerini gösterirken, bu noktada kadınlık nosyonunun değişime uğratılmasının nasıl İslâm’a özgü bastırmaların merkezî damarı olduğunu açıklıyor. Fethi Benslama ayrıca bu tezlerini İslâm’ın kurucu metinleri üzerinden kanıtlamakla yetinmeyip; analizini çağdaş İslâmcı akımlar üzerine de yoğunlaştırarak, burada “geleneksel İslâmî özne” kavramından bir kopuş olduğu tesbitine varıyor. Bu, yalnızca dinin psikanalizi konusuyla ilgili olmayıp, nedenleri ve sonuçları itibariyle, başta “İslâm toplumları” olmak üzere tüm toplumları ilgilendiren bir siyasal-toplumsal sorgulamayı davet eden bir açılım.

Kitabın Adı
İslâm'ın Psikanalizi
ISBN
9789750503139
Orijinal Adı
La psychanalyse à l'épreuve de l'Islam
Yayın No
İletişim - 1061
Dizi No
Politika - 49
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
317 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
234 gr
Baskı
4. baskı - Nisan 2017 (1. baskı - Şubat 2005)
Yazar
Fethi Benslama
Çeviren
Işık Ergüden
Editör
Ömer Laçiner
Kapak
Suat Aysu
Dizin
Nurgül Şimşek
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Fethi Benslama

Paris Üniversite VII’de psikanaliz ve psikopatoloji öğrenimi gördü. Paris-Diderot Üniversitesi’nde profesör ve Tunus Bilimler Akademisi üyesidir. Günümüzün önemli psikanalistlerinden biri olan Benslama, La Nuit Briseé (Ramsay, 1988), Une fiction troublante (Edition de l’Aube, 1994) ve Le jihadisme des femmes. Pourquoi elles ont choisi Daech? (Farhad Khosrokhavar ile birlikte, Seuil, 2017) gibi yankı uyandıran kitapların yazarıdır. Ayrıca klinik psikanaliz ve çağdaş dönem Avrupa ve İslâm konularında birçok incelemesi yayımlanmıştır. La psychanalyse à l’épreuve de l’Islam (Aubier, 2002) adlı çalışması Türkçede İslâm’ın Psikanalizi başlığıyla (İletişim, 2005) yayımlanmıştır.Fethi Benslama

Tüm Fethi Benslama kitaplarını görmek için tıklayınız.