Edebiyattaki İktisat
ISBN
9789750516177

2. baskı - Aralık 2018
424 sayfa


44,00 TL
35,20 TL

Edebiyattaki İktisat

Çınla Akdere (Der.), Derya Güler Aydın (Der.)

Edebiyattaki İktisat kitabı, edebiyat ve iktisat alanları arasındaki ilişkinin çeşitli yansımalarını, bu defa edebiyat eleştirmenlerinin değil iktisatçıların gözüyle inceleyen makalelerden oluşuyor.

Robinson Crusoe bir roman kahramanı olarak Daniel Defoe’nun eserinde göründükten sonra, sadece insanın doğayla başa çıkmasının edebi örneği olarak kalmadı, ihtiyaçlarını, kaynaklarını, tüketimini kayda geçiren ilk “muhasebeci” kahraman oldu! Edebi eserlerin yaratılması süreci, kurgularına nüfuz etmiş iktisadi sorunsallar ve edebiyatçıların görüşleri edebiyatın farklı disiplinlerle kurduğu diyalog açısından değerlendirilebilir. Edebiyattaki İktisat kitabı, edebiyat ve iktisat alanları arasındaki ilişkinin çeşitli yansımalarını, bu defa edebiyat eleştirmenlerinin değil iktisatçıların gözüyle inceleyen makalelerden oluşuyor. Robinson’u odağına almadan ancak Robinson imgesinin etrafında kurulabilecek bir tartışma açarak, kalkınmanın yollarından Osmanlı şiirine, Tanpınar’dan Dos Passos’a uzanan örneklerle, edebiyatı ve iktisadı “başka türlü okuma”nın imkânlarını değerlendiriyor.

İktisadi Düşünce Girişimi tarafından düzenlenen 5. Çalıştay’da ifade edilmiş fikirlerin çarpıştığı, edebiyatı iktisatla düşünmeyi öneren –ama kesinlikle iktisatlı bir bakışa sıkışmayan– etraflı bir tartışma: Oktar Türel, Eyüp Özveren, İbrahim Korkmaz, Metin Sarfati, Derya Güler Aydın, Adem Levent, Bahar Araz Takay, Mehmet Gürsan Şenalp, Esra Güngör-Şenalp, Metin Arslan, Hüseyin Özel, Alp Yücel Kaya, M. Erdem Özgür, Çınla Akdere ve Erkan Erdemir’in katkılarıyla..Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
1930’lu Yıllar Türkiyesi’nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat
Milli İktisat, Kapalı Ekonomi ve Kapalı İktisat: Selim İleri’nin Bir Yapıtını İktisatla Okumak
Kul-Şair’den Derviş Şair’e: Hem Parasız Hem de Yatılı Cumhuriyet
17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe “Karakter” ve Analizi
Kapitalizmde İnsanlıktan Çıkmanın Hikâyesi: “Uçurum” İnsanları
Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell’ın Eserleri Üzerinden Kurulması
Aleksey Aleksandroviç’in Kulakları: 19. Yüzyıl Rusyası’ndan İnsan Manzaraları
Ernest Mandel’in Hoş Cinayet’inde Polisiye Roman Eleştirisi
İktisat ve Edebiyat İlişkisi, Zihinselmekânsız Hikâye Anlatımı ve Düşündürdükleri: Görelizaman Hikâye Anlatımı ve Geçmişgelecek
Azizler ve Alimler ya da İktisadın Postmodernizmle İmtihanı
Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar
Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos’un Büyük Para’sında Thorstein Veblen
Firma Nasıl Var olur? Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme
Kitabın Adı
Edebiyattaki İktisat
ISBN
9789750516177
Kapak
Robinson Crusoe’nun ilk baskısından detay
Yayın No
İletişim - 2049
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 342
Alan
Ekonomi, Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
424 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
343 gr
Baskı
2. baskı - Aralık 2018 (1. baskı - Eylül 2014)
Derleyen
Çınla Akdere, Derya Güler Aydın
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Dizin
Birhan Koçak
Düzelti
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Çınla Akdere

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Faklültesi İktisat Bölümü’nde lisans, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde iktisadi düşünce tarihi alanında master ve doktora derecesini aldı. New School for Social Research’ün îktisat Bölümü’nde bir sene ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Cergy-Pontoiseve Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis’nde çe-şitli iktisat dersleri verdi. Ulusal ve uluslarası konferanslarda bildiriler sundu. 2003 yılından bu yana PHARE (Pôle d’histoire de l’analyse et des représentations économiques) adlı araştırma enstitüsüne bağlı araş-tırmacı ve 2010 yılından bu yana ODTÜ İktisat Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Ayrıca, 2010 yılından bu yana Université Sorbonne Nouvelle Paris III Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde uzaktan öğrenci olarak okumaktadır. Halen aynı bölümün yüksek lisansına uzaktan öğ-renci olarak devam etmektedir.


Derya Güler Aydın

Yüksek lisans (2002) ve doktorasını (2008) Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sonrası (2011) misafir araştırmacı olarak Sheffield Üniversitesi’nde bulundu. İktisadi analiz tarihi, iktisat metodolojisi ve felsefesi alanlarında çalışma yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış eserleri bulunan yazar Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde İktisadi Düşünce doçenti olarak görev yapmaktadır.