Militarizm ve anti-komünizmin kesiştiği nokta: Kore Savaşı

Militarizm ve anti-komünizmin kesiştiği nokta: Kore Savaşı

G. Gürkan Öztan - Tebessüm Öztan

                                                                      

Özet: Bu çalışma Türkiye özelinde öncelikle Kore Savaşı’nı temel alan ve fakat onunla sınırlı kalmayan propagandif faaliyetlerin karakteristiğini ve araçlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Kore Savaşı sırasında “cepheye destek” adı altında kamuoyunu yönlendiren “sivil inisiyatifler”in nasıl “devlet” ile ve militarist diskurla eklemlendiğine dair örnekler verilecektir. Ayrıca Kore Savaşı’nın “şehitlik kültü”nü yeniden üretmesindeki fonksiyonel ve simgesel öneminden bahsedilecektir. Zikredilen amaca uygun olarak basından edebiyata, radyodan sinemaya kadar geniş bir alanda daha çok 1950’li yıllarda üretilen “Kore literatürü” incelenecektir. Çalışmanın temel iddiası ise Türkiye’de Kore Savaşı ile oluşturulan “pattern”in kendi özgül koşullarının ötesinde silahlı çatışma durumlarında başvurulan uzun soluklu bir “rejim” yarattığıdır.     

Anahtar sözcükler: Kore Savaşı, militarizm, anti-komünizm, şehitlik kültü, Türk milliyetçiliği      

 

***

 

The Korean War: As an intersection point of militarism and anti-communism

G. Gürkan Öztan - Tebessüm Öztan

 

This study aims to analyze the characteristics and means of propaganda in Turkey during the Korean War and its aftermath. In this context, it will focus on and analyze the examples where “civilian initiatives,” which manipulated the Turkish public opinion to “support the frontline,” articulated with the “state” and the militarist discourse. Another point is the functional and symbolic importance of the Korean War in the reproduction of the cult of martyrdom and anti-communism. In this work, “Korean literature,” produced particularly in the 1950s, from broadcasting to the press, cinema, war memoirs, heroic poems, stories etc. are used as main sources. The assumption of this article is that the “pattern” produced in the war conditions produced a perennial regime applied in cases of armed conflicts.

Keywords: Korean War, militarism, anti-communism, martyrdom cult, Turkish nationalism