Toplum ve Bilim Sayı 150 - Aralık 2019 - Borç ve Mahrumiyet
Toplum ve Bilim Sayı 148 - Temmuz 2019 - Tahakküm Varsa...
Toplum ve Bilim Sayı 144 - Temmuz 2018 - ''Bilim, Teknoloji, Toplum''
Toplum ve Bilim Sayı 142 - Kasım 2017 - İktidar, Arzu, Eylem
Toplum ve Bilim Sayı 133 - Temmuz 2015 - Adalet, Eylem, Siyaset