Memalik-i Şahane'den Vatan'a
ISBN
9789750508950

2. baskı - Eylül 2018
328 sayfa


38,00 TL
30,40 TL

Memalik-i Şahane'den Vatan'a

Sezgi Durgun

Toprak, mekân, coğrafya nasıl “vatan” olur ve kutsallaşır? Sezgi Durgun, modern ulus-devlet inşa sürecinin önemli bir bileşeni olan vatan inşası deneyimini Türkiye örneğinde inceliyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte, vatan kavramının nasıl oluştuğunu, vatanın harita üzerinde ve muhayyilelerde nasıl şekillendiğini ele alıyor.

Toprak, mekân, coğrafya nasıl  “vatan” olur ve kutsallaşır? Sezgi Durgun, modern ulus-devlet inşa sürecinin önemli bir bileşeni olan vatan inşası deneyimini Türkiye örneğinde inceliyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte, vatan kavramının nasıl oluştuğunu, vatanın harita üzerinde ve muhayyilelerde nasıl şekillendiğini ele alıyor. 

Modern ulusçu vatan kavramının, imparatorluğun vatan kavrayışından (Memalik-i Şahane) aldığı mirasın etkilerini sorgulayan Sezgi Durgun, buradaki devamlılığı ‘devlet-merkezlilik’te görüyor. Misak-ı Milli kararı etrafında ve Milli Mücadele döneminde, vatanın ‘neresi’ olduğu/olacağı ile ilgili müphemlikleri hatırımıza getiriyor. Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki farklı milliyetçilik anlayışlarının geliştirdiği vatan tahayyüllerini gösteriyor. Tabii esas olarak, resmî milliyetçiliğin etno-kültürel anlayışının ve asimilasyon politikasının, vatanla ilgili tasarım ve hayalleri nasıl biçimlendirdiğini ortaya koyarken, bu tasarım ve hayallerin tezahürleri arasında, erken Cumhuriyet döneminin coğrafya ders kitaplarına odaklanıyor.
Sezgi Durgun, bir atlas gibi ayrıntılı çalışmasında, bu gecikmiş ve devlet-merkezli vatan kavramı bağlamında, coğrafyayla ilgili duyarlılığın eksikliğini düşünmeye sevk ediyor okuru. Bu ülkede mekânın “daha çok silinerek yapılandırıldığına” dikkat çekerek…


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Memalik-i Şahane'den Vatan'a
ISBN
9789750508950
Kapak
Akbaba dergisi
Yayın No
İletişim - 1604
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 263
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
328 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
270 gr
Baskı
2. baskı - Eylül 2018 (1. baskı - Mayıs 2011)
Yazar
Sezgi Durgun
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ayten Koçal
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Sezgi Durgun

1974’te İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Bir süre Yeditepe Üniversitesi’nde felsefe dersleri verdikten sonra akademik ilgisini siyaset bilimi alanına yöneltti. 2003-2004 yılında aldığı burs ile Central European Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne girdi; “Milliyetçilik Çalışmaları” programında Nationalism, Nietzsche and Ressentiment başlıklı çalışmasıyla ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2010’da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptığı çalışma ile doktora derecesi aldı. Siyaset felsefesi, bilgi kuramları ve yöntembilim dersleri vermektedir. İdeolojiler, mekân felsefesi, coğrafya ve milliyetçilik konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Memalik-i Şahane’den Vatan’a (İletişim Yayınları, 2011) başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.