Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri
Çeviri
Şirin Tekeli

ISBN
9789754703023

6. baskı - Kasım 2014
392 sayfa


Yakında

Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri

Stefanos Yerasimos

İstanbul’un fethinden sonra Türkler’in şehrin kuruluşuna ve kentin simgesel merkezi sayılan Ayasofya’ya ilişkin geliştirdikleri, Bizans, Arap ve Helen metinlerinden örülü efsaneler... Yerasimos, bu efsanelerin ve onlara yansıyan “Ayasofya’yı aşma” güdüsünün, Osmanlı imparatorluk projesinin ideolojisi ile ilişkisini tahlil ediyor. Kostantiniye ve Ayasofya efsaneleri, Bizans-Osmanlı sürekliliği tartışmasının yansıdığı önemli bir kaynak.

İstanbul’un fethinden sonra Türkler’in şehrin kuruluşuna ve kentin simgesel merkezi sayılan Ayasofya’ya ilişkin geliştirdikleri, Bizans, Arap ve Helen metinlerinden örülü efsaneler... Yerasimos, bu efsanelerin ve onlara yansıyan “Ayasofya’yı aşma” güdüsünün, Osmanlı imparatorluk projesinin ideolojisi ile ilişkisini tahlil ediyor. Kostantiniye ve Ayasofya efsaneleri, Bizans-Osmanlı sürekliliği tartışmasının yansıdığı önemli bir kaynak.
Kitabın Adı
Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri
ISBN
9789754703023
Orijinal Adı
La Fondation de Constantinople et de Sainte Sophie dans les Traditions Turques
Yayın No
İletişim - 199
Dizi No
Tarih - 62
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
392 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
316 gr
Baskı
6. baskı - Kasım 2014 (1. baskı - Mart 1993)
Yazar
Stefanos Yerasimos
Çeviren
Şirin Tekeli
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ahmet Abbas
Dizin
Ekrem Buğra Büte
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Stefanos Yerasimos

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerine çok sayıda araştırma yapmış ve yayımlamış bir yazarolan Yerasimos özellikle üç ciltlik Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye (Gözlem Yayınları 1974-77) adlı geniş araştırması ve Ekim Devrimi’nden “Millî Mücadele”ye Türk-Sovyet İlişkileri (Gözlem Yayınları, 1979) kitabıyla tanınmıştır. Yerasimos 1980-85 arasında Paris’te François Maspero / La Découverte Yayınevi için, Doğu’yu ve özellikle Türkiye’yi gezmiş seyyahların metinlerini yayına hazırladı. Marco Polo, İbn Battuta, J. B. Tavernier, J Thévenot, J. P. de Tournefort ve J. Nicolas de Nicolay’ın yazılarından oluşan 12 ciltlik bir eser ortaya çıktı. 1989’da CNRS Yayınları'ndan Nicolas de Nicolay’ın seyahatnamesini yayımladı. 14., 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda gezen seyyahları kapsayan bir çalışması da 1991’de Fransızca olarak Türk Tarih Kurumu’nca yayımlandı (Les voyageurs dans l’Empire Ottoman). 2005 yılında aramızdan ayrılan Yerasimos’un, İletişim Yayınları'ndan çıkan Milliyetler ve Sınırlar (1994) ve Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri (1993) adlı kitaplarının yanı sıra, jeopolitik ve şehirler tarihi başta olmak üzere çeşitli konularda yayımlanmış yüz kadar makalesi vardır.