Milliyetler ve Sınırlar
Çeviri
Şirin Tekeli

ISBN
9789754704464

7. baskı - Aralık 2015
511 sayfa


Yakında

Milliyetler ve Sınırlar

Stefanos Yerasimos

Yerasimos, barışçıl bir “yeni dünya düzeni” beklentilerini boşa çıkaran güncel bölgesel savaşların tarihî arka planına ışık tutuyor. 1. Dünya Savaşı ile birlikte tarihe karışan Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus imparatorluklarının dağılmasıyla gündeme gelen uluslaşma ve ulus-devlet sınırlarının çizilme süreçlerini, jeopolitikayı eksene oturtan bir yaklaşımla inceliyor.

Yerasimos, barışçıl bir “yeni dünya düzeni” beklentilerini boşa çıkaran güncel bölgesel savaşların tarihî arka planına ışık tutuyor. 1. Dünya Savaşı ile birlikte tarihe karışan Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus imparatorluklarının dağılmasıyla gündeme gelen uluslaşma ve ulus-devlet sınırlarının çizilme süreçlerini, jeopolitikayı eksene oturtan bir yaklaşımla inceliyor.

Kitabın Adı
Milliyetler ve Sınırlar
ISBN
9789754704464
Yayın No
İletişim - 309
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 49
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
511 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
408 gr
Baskı
7. baskı - Aralık 2015 (1. baskı - Ekim 1994)
Yazar
Stefanos Yerasimos
Çeviren
Şirin Tekeli
Kapak
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Haydar Sayılı
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Stefanos Yerasimos

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerine çok sayıda araştırma yapmış ve yayımlamış bir yazarolan Yerasimos özellikle üç ciltlik Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye (Gözlem Yayınları 1974-77) adlı geniş araştırması ve Ekim Devrimi’nden “Millî Mücadele”ye Türk-Sovyet İlişkileri (Gözlem Yayınları, 1979) kitabıyla tanınmıştır. Yerasimos 1980-85 arasında Paris’te François Maspero / La Découverte Yayınevi için, Doğu’yu ve özellikle Türkiye’yi gezmiş seyyahların metinlerini yayına hazırladı. Marco Polo, İbn Battuta, J. B. Tavernier, J Thévenot, J. P. de Tournefort ve J. Nicolas de Nicolay’ın yazılarından oluşan 12 ciltlik bir eser ortaya çıktı. 1989’da CNRS Yayınları'ndan Nicolas de Nicolay’ın seyahatnamesini yayımladı. 14., 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda gezen seyyahları kapsayan bir çalışması da 1991’de Fransızca olarak Türk Tarih Kurumu’nca yayımlandı (Les voyageurs dans l’Empire Ottoman). 2005 yılında aramızdan ayrılan Yerasimos’un, İletişim Yayınları'ndan çıkan Milliyetler ve Sınırlar (1994) ve Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri (1993) adlı kitaplarının yanı sıra, jeopolitik ve şehirler tarihi başta olmak üzere çeşitli konularda yayımlanmış yüz kadar makalesi vardır.