Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak
ISBN
9789750522772

1. baskı - Kasım 2017
312 sayfa


37,00 TL
29,60 TL

Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak

Fikret Şenses'e Armağan
Hasan Cömert (Der.), Emre Özçelik (Der.), Ebru Voyvoda (Der.)

Elinizdeki kitap, kalkınma iktisadının, bu yeni terminolojinin belki üstünü örttüğü ama aslında ortadan kalkmamış olan temel meselelerini gündeme getirmeye çalışıyor: Eşitsizlik, yoksulluk, insani gelişme ve bu bağlamda sağlık ve eğitim. Makalelerin büyük bölümü, Türkiye ekonomisinin son dönem gelişmelerini bu eleştirel bakış açısından irdelemeye ayrılmıştır.

Kapitalizmin 1970’lerden beri süregelen neoliberal dönüşümünün, iktisat terminolojisi ve söylemi üzerinde de etkileri oldu. Bunlardan biri, “kalkınmakta olan ülke” kavramının yerini “yükselen piyasa ekonomisi” teriminin alması, burjuvazi-ücretli emek gibi öznelerin hep beraber “piyasa oyuncular›”na indirgenmesidir. Elinizdeki kitap, kalkınma iktisadının, bu yeni terminolojinin belki üstünü örttüğü ama aslında ortadan kalkmamış olan temel meselelerini gündeme getirmeye çalışıyor: Eşitsizlik, yoksulluk, insani gelişme ve bu bağlamda sağlık ve eğitim. Makalelerin büyük bölümü, Türkiye ekonomisinin son dönem gelişmelerini bu eleştirel bakış açısından irdelemeye ayrılmıştır.

Bunun yanı sıra, iktisat biliminin ufkunu ve imkânların› gösteren (ve genişleten) zengin bir konu çeşitliliği bulabilirsiniz derlemede: Kâr oranının düşme eğilimi yasasını... Yönetişim ideolojisi ve onun “kurumlar”a yüklediği sihirli anlamı... Divitçioğlu’nun Asya tipi üretim tarzı ve Veblen’in “aylak sınıf” kavramının işlevselliğini ele alan, “büyüme” mitosuna karşı “ekonomik küçülme” fikrini tartışmaya açan makaleler.

Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda’nın hazırladığı derlemede R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak’ın yazıları yer alıyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Son 200 Yılda Türkiye’de ve Dünyada Sağlık ve Eğitim
Sosyal Politika Düşüncesi İçinde Eşitliğin Yeri ve Günümüz Türkiye’sinde Eşitsizlikler
Kuş Bakışı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi
Ağır Borç Yükü Altında Olan Yoksul Ülkeler ve Yeni Milenyumda IMF-Dünya Bankası Yoksullukla Mücadele Girişimlerine Bakış
Yoksulluk Kuramlarının Kadın Yoksulluğu Açısından Eleştirel Bir Değerlendirmesi
Türkiye’nin 2000-2015 “Binyıl Kalkınma Hedefleri” Performansı: 2015 Sonrası Kalkınma Stratejisine Yansımaları
Büyümemek Mümkün mü? “Ekonomik Küçülme Fikri” Üzerine Tartışmalar
Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası Üzerine
Veblen ve Bourdieu Açılarından Ekonomi Algılaması
Asya Üretim Tarzının Aylak Sınıfı: Divitçioğlu ve Veblen ile Türkiye’ye Bakmak
Doğru Fiyatlardan Doğru Kurumlara: Büyük Yanılsama
Kitabın Adı
Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak
Alt Başlık
Fikret Şenses'e Armağan
ISBN
9789750522772
Yayın No
İletişim - 2541
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 420
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
312 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
262 gr
Baskı
1. baskı - Kasım 2017
Derleyen
Hasan Cömert, Emre Özçelik, Ebru Voyvoda
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Melda Yaman, Özgür Öztürk
Kapak
Suat Aysu
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak Fotoğrafı
Kemal Vural Tarlan
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Hasan Cömert


Emre Özçelik

1972’de Ankara’da doğdu. Doktora derecesini ODTÜ İktisat Bölümü’nden 2006’da aldı. Cambridge Üniversitesi’nin Kalkınma Çalışmaları Kurulu’nda 12 ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2010’dan bu yana ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun İktisat Programı’nda öğretim üyesidir. Aynı programın koordinatörlüğünü 2012’den bu yana yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında kalkınma iktisadı, kurumsal siyasal iktisat ve iktisadi düşünce tarihi bulunmaktadır. Çevirdiği ve derlediği iki kitabın yanı sıra, Research Policy, Journal of Economic Issues, Development and Change gibi akademik dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.


Ebru Voyvoda