Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi
ISBN
9789750522659

1. baskı - Ekim 2017
398 sayfa


42,50 TL
34,00 TL

Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi

Murat Koyuncu (Der.), Hakan Mıhcı (Der.), Erinç Yeldan (Der.)

Türkiye ekonomisini, 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonuçları çerçevesinde inceleyen yazılar, elinizdeki derlemenin odağını oluşturuyor. Bu bağlamda sanayileşme ve sanayisizleşme sorunlarına, özel bir önemle eğiliniyor. İmalat sanayi, ticaret ve finans sektörüyle ilgili gelişmeler, yine bu bağlamda ve makroekonomik analiz açısından ele alınıyor. Gelir dağılımı ve yoksulluğun -yolsuzlukla da ilişkisi içinde!- “gerçek” bir muhasebesini yapan incelemeler, bu tabloyu bütünlüyor.

“2008 krizi öncesinde, yüksek büyüme oranı ile pek çok uluslararası kuruluş tarafından Türkiye’den övgüyle söz edilmekteydi. (…) Ancak, bu yüksek büyüme performansına karşın Türkiye 2008 krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. (…) 2008 krizi, ülkeleri, ilk aşamada finansal işlemler aracılığı ile etkilemesine karşın Türk bankacılık sisteminde diğer ülkelerde gözlenen sarsıntılar yaşanmadı. Ayrıca, Türkiye’nin kriz sonrası dönemde dış pazarlarda bir daralma sorunu yaşamadığını da belirtmek gerekir. Buna rağmen hızlı büyüyen Türkiye ekonomisi krizin etkilerinden kaçamadı. Bu paradoksal durum Türkiye’nin 2008 öncesi övülen ekonomisinin sanıldığı gibi güçlü olmadığını göstermektedir. (…) Dış ticaret açığı, ödemeler dengesi açığı, dış borçlar, işsizlik (…) makroekonomik sorunların başında yer almaktadır.”
Fatma Doğruel - A. Suut Doğruel


Türkiye ekonomisini, 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonuçları çerçevesinde inceleyen yazılar, elinizdeki derlemenin odağını oluşturuyor. Bu bağlamda sanayileşme ve sanayisizleşme sorunlarına, özel bir önemle eğiliniyor. İmalat sanayi, ticaret ve finans sektörüyle ilgili gelişmeler, yine bu bağlamda ve makroekonomik analiz açısından ele alınıyor. Gelir dağılımı ve yoksulluğun -yolsuzlukla da ilişkisi içinde!- “gerçek” bir muhasebesini yapan incelemeler, bu tabloyu bütünlüyor. Disiplinlerarası yaklaşım esiniyle, Türkiye ekonomisini anlamada ve yorumlamada edebiyattan yararlanmanın imkânlarına dikkat çeken bir katkıyla da renklenen bir tablo…


Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve A. Erinç Yeldan’ın derlediği kitapta Seven Ağır, Serdal Bahçe, Erdoğan Bakır, Hasan Cömert, Eşref Uğur Çelik, Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel, Semih Gökatalay, Mustafa İsmihan, S. Rıdvan Karluk, Yakup Kepenek, Ahmet Haşim Köse, Emre Özçelik, Erdal Özmen, Ester Ruben, Ali Cevat Taşıran, Erol Taymaz, Ünal Töngür, Oktar Türel, Umut Ünal, Ebru Voyvoda, A. Erinç Yeldan ve Kamil Yılmaz’ın yazıları yer alıyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Yapısal Dönüşüm, Sanayileşme ve Sanayi Politikaları: Küresel Eğilimlerden Türkiye Ekonomisine Kısa Bir Gezinti
Türkiye’de Sanayileşme ve Kriz
Türkiye İmalat Sanayiinde Firma Büyümesi ve İstihdam
Türkiye İmalat Sanayiinde Kâr Marjları
“Bir Ülkenin Ticaret Stratejisi Aynı Zamanda Sanayileşme Stratejisidir”
Türkiye’de Erken Sanayisizleşme
“Hukuk ve İktisat” Perspektifinden Milli İktisat Mirasını Yeniden Düşünmek
Çok Partili Dönemde Türkiye’nin Makroekonomik Performansı
Ekonomi Politikasında Aks Kayması
Finansal Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Para Politikalarının Evrimi, 1980-2014
Türkiye’de Sınıfsal Gelir Dağılımı (2002-2011): Dağıtılamamış Kârları İçeren Bir Analiz
Türkiye Ekonomisinde Yoksulluk, Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı İlişkisi
İktisat Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisi Derslerinde Edebiyattan Yararlanmak
Kitabın Adı
Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi
ISBN
9789750522659
Yayın No
İletişim - 2530
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 418
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
398 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
331 gr
Baskı
1. baskı - Ekim 2017
Derleyen
Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı, Erinç Yeldan
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Melda Yaman, Özgür Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Hüseyin Türk
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Murat Koyuncu


Hakan Mıhcı


Erinç Yeldan

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nden aldı. Makroekonomik kalkınma, iktisadi modeller ve uluslararası iktisat konuları üzerine çalışmakta. Cumhuriyet gazetesinde Ekonomi Politik köşesinde iktisat yazıları yazıyor. Iletişim Yayınları’ndan 2001’de çıkan Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi kitabı 2016’da 18. basımını yapmıştı. Yine İletişim’den 2003’te ilk basımları yapılan Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar ve İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar kitaplarının derleyenleri arasındadır.