İktisadi Kalkınma Kriz ve İstikrar
ISBN
9789750501388

4. baskı - Ocak 2018
668 sayfa


55,50 TL
44,40 TL
İktisat Üzerine Yazılar 2

İktisadi Kalkınma Kriz ve İstikrar

Oktar Türel'e Armağan
Ahmet H. Köse (Der.), Erinç Yeldan (Der.)

İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye’de yaşanan kalkınma, istikrar, büyüme ve kriz süreçlerinin dinamiklerini çözümlemeye yöneliyor. Bu süreçlerin dinamikleri bankacılıktan sanayiye, teknoloji kullanımından esnek emek örgütlenmesine, bir mit olarak ihracat hamlelerine ve iktisadi bağımlılık ilişkilerine uzanıyor.

İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye’de yaşanan kalkınma, istikrar, büyüme ve kriz süreçlerinin dinamiklerini çözümlemeye yöneliyor. Bu süreçlerin dinamikleri bankacılıktan sanayiye, teknoloji kullanımından esnek emek örgütlenmesine, bir mit olarak ihracat hamlelerine ve iktisadi bağımlılık ilişkilerine uzanıyor. Öte yandan sözkonusu sürecin, gerek akademik-kuramsal gerek siyasal-hegemonik ideolojik düzeylerdeki değerlendirilmesi de kitapta geniş yer tutuyor.
İKTİSAT ÜZERİNE YAZILAR
İki cilt olarak hazırlanan bu kapsamlı derleme, Türkiye ekonomisi üzerine eleştirel çalışmalar yapan araştırmacıları biraraya getirdi. Derleme, globalleşme döneminde Türkiye ekonomisinin bir envanterini çıkarmakla kalmıyor, konuya ilişkin kuramsal katkılar sunuyor. İki ciltlik bu eser, Türkiye’de iktisat biliminin iki emektar usta “hocasına”, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Oktar Türel’e Armağan olarak hazırlandı.

Kitapta yer alan bölümler
Örnek Bir Bilim Adamı: Oktar Türel
Yabancı Sermaye: Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı Bulgular
Ücretler ve Kârlar Üzerine
Birleşme ve Konsensus: İstikrar, Yoksulluk ve Büyümenin Politik Ekonomisi
Latin Amerika’da İhracat, Yabancı Yatırım ve Büyüme: Simülasyon Yöntemiyle Şüpheci Bir Yaklaşım
Türkiye’de Yaygın İktisat Neden Nereye
Bilgi Toplumu Derinliklerinde Türkiye’yi Arama Denemesi
Parasal Kriz Teorileri Üzerine Notlar
1990-1999 Yılları Arasındaki Merkez Bankası ve Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Para Politikası Üzerine Gözlemler
Doksanlı Yıllarda Türkiye'de Akım Dengeleri Üzerine Bir Deneme
Türk İktisat Politikalarındaki ‘Çıpa’: Dış Borçlanma
Eğitim yönlü Bir Endojen Büyüme Modeline Türkiye Ekonomisi İçin Bir Borç İdaresi Alternatiflerinin Analizi
Türkiye’de Büyüme ve Makroekonomik İstikrar
Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme: Ne Oluyor? Ne Olmalı?
Neoliberal Küreselleşmenin Sınırları: Türkiye Açısından Arjantin Krizi ve IMF’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış
Üretimde Dış Alıma Bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere Ne Değişti?
Üretimde Dış Alıma Bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere Ne Değişti?
Meta Zincirleri, Bağımlılık ve Eşit Olmayan Gelişme
Türkiye’de İhracat Yönelimli Büyüme Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkileri
Yükseliş Öğreniminde Kalite Sorununa Değişik Yaklaşımlar
Cumhuriyet’in Ortaçağı: Kamu Ekonomisinde Finansman Politikası Aracı Olarak İç Borçlanma
Üst Başlık
İktisat Üzerine Yazılar 2
Kitabın Adı
İktisadi Kalkınma Kriz ve İstikrar
Alt Başlık
Oktar Türel'e Armağan
ISBN
9789750501388
Yayın No
İletişim - 920
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 151
Alan
Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
668 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
532 gr
Baskı
4. baskı - Ocak 2018 (1. baskı - Eylül 2003)
Derleyen
Ahmet H. Köse, Erinç Yeldan
Kapak
Utku Lomlu
Kapak Fotoğrafı
Ara Güler
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Ahmet H. Köse

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniveristede, doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde doçenttir.


Erinç Yeldan

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nden aldı. Makroekonomik kalkınma, iktisadi modeller ve uluslararası iktisat konuları üzerine çalışmakta. Cumhuriyet gazetesinde Ekonomi Politik köşesinde iktisat yazıları yazıyor. Iletişim Yayınları’ndan 2001’de çıkan Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi kitabı 2016’da 18. basımını yapmıştı. Yine İletişim’den 2003’te ilk basımları yapılan Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar ve İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar kitaplarının derleyenleri arasındadır.