Edebi Üretim Teorisi
Çeviri
Işık Ergüden

ISBN
9789750525872

1. baskı - Ocak 2019
342 sayfa


41,50 TL
33,20 TL

Edebi Üretim Teorisi

Pierre Macherey

Edebiyatı ve sanatı bir üretim faaliyeti olarak gören yaklaşımın öncülerinden olan Pierre Macherey bu çalışmasında ideolojinin edebiyat alanında nasıl işlediğini göstermek üzere bir teorik çerçeve kurarken Tolstoy’dan Borges’e, Jules Verne’den Balzac’a, Defoe’dan Rousseau’ya farklı yazarlar ve eserler ışığında edebi üretimin temel sorunsallarını tartışıyor.

Edebiyatı ve sanatı bir üretim faaliyeti olarak gören yaklaşımın öncülerinden olan Pierre Macherey bu çalışmasında ideolojinin edebiyat alanında nasıl işlediğini göstermek üzere bir teorik çerçeve kurarken Tolstoy’dan Borges’e, Jules Verne’den Balzac’a, Defoe’dan Rousseau’ya farklı yazarlar ve eserler ışığında edebi üretimin temel sorunsallarını tartışıyor. Edebiyat eserini kendi nesnesinden mahrum bir söz ve hezeyan olarak kavrayan öznelci/izlenimci görüşe karşı eserin dolayımlayarak temsil ettiği ideolojik içerik ve bu içeriğin somutlandığı nesnel üretim mekanizmasını vurgulayan Macherey, Marksist teorinin edebiyat eleştirisinde ulaştığı en sofistike modellerden birini ortaya koyuyor.

“18. yüzyıl ideolojisinin yetindiği kurmaca doğuş, ıskalanmış bir doğuştur: Kıyıya vurmuş enkazla birlikte, bütün toplum Robinson’a tohum gibi verilmiştir. Çünkü toplum onun için bir özniteliktir, bir ‘özellik’tir: Onun bu toplumu bütün olarak yeniden inşa etmesi imkânsızdır.”Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Edebi Üretim Teorisi
ISBN
9789750525872
Orijinal Adı
Pour une théorie de la production littéraire
Yayın No
İletişim - 2714
Dizi No
Edebiyat Eleştirisi - 65
Alan
Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
342 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
284 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2019
Yazar
Pierre Macherey
Çeviren
Işık Ergüden
Önsöz
Murat Belge
Editör
Barış Özkul
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Naci Ozansoy
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Pierre Macherey

1938’de Fransa’nın Belfort şehrinde doğdu. Felsefe dalındakiüniversite öğrenimini 1961’de Ecole Normale Superieure’de tamamladı. George Canguilhem’in gözetiminde yazdığı mezuniyet tezinde Spinoza’nın felsefe ve siyaset anlayışını inceledi. 1962-63 yıllarında Marksist filozof Louis Althusser’in düzenlediği Kapital’i Okumak [Lire le Capital] seminerlerine aktif katılım sağladı ve aynı adla kitaplaştırılan metne katkıda bulundu. Althusserci ekolde özellikle edebiyat teorisi, post-yapısalcılık, Spinoza ve Hegel felsefesi gibi alanlardaki metinleriyle öne çıkan Pierre Macherey halen Lille Üniversitesi’nde görev yapmakta. Daha önce Türkçede yayımlanmış kitapları: Hegel ve/veya Spinoza [Hegel ou Spinoza] ve Kapital’i Okumak [Lire le Capital].