Siyah Endişe
ISBN
9789750526923

1. baskı - Haziran 2019
360 sayfa


40,50 TL
32,40 TL

Siyah Endişe

Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı
Deniz Aktan Küçük (Der.), Murat Narcı (Der.)

Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatına çok yönlü bir bakışın ürünü olan bu yazılar, Uşaklıgil’in romandan hikâyeye, tiyatrodan şiire, otobiyografik metinlerinden edebiyat eleştirisine uzanan yazınsal dünyasını tüm verimleriyle inceliyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 28-29 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen “Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmı, yazarları tarafından genişletilerek, bu kitapta bir araya geldi.

Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatına çok yönlü bir bakışın ürünü olan bu yazılar, Uşaklıgil’in romandan hikâyeye, tiyatrodan şiire, otobiyografik metinlerinden edebiyat eleştirisine uzanan yazınsal dünyasını tüm verimleriyle inceliyorlar. Ayrıca bu verimler hem edebiyat ve toplumsal tarihimiz içinde hem de yer yer dünya edebiyatından seçilen metinlerle birlikte düşünüyor, çok yönlü bir okumanın imkânlarını yaratıyorlar. Böylece Halit Ziya Uşaklıgil üzerine halihazırda var olan kanaatleri sorgulamakla kalmıyor, yeni bir bakış açısını da beraberinde getiriyorlar.

Siyah Endişe, Halit Ziya Uşaklıgil’in edebiyatımızdaki “varlığına” değerli bir katkı.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş
Giriş: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı
Gönüllü Kurbanlığın Cisim Hali: Sefile Halit Ziya Uşaklıgil’in Sefile’sine Kurbanlık Mekanizmaları Açısından Bakmak
Mai ve Siyah’ın Doğal Olmayan Odağı: Tanzimat Romanını Yeniden Yazmak
Mai ve Siyah Romanında “Dil Ötesi Uygulama”
Mai ve Siyah: Bir Edebiyat Alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar
Doğu’nun Batısı, Batı’nın Doğusu: Ahmet Cemil ve Georg’un Sanatla İmtihanı
Zamanımızın Bir Kahramanı: Ahmet Cemil
Yaşasın Yeni Dünya!
Bir Kontrol Mekanizması Olarak Edebiyat İş Başında: Aşk-ı Memnu’da Kadına Karşılaştırmalı Bir Bakış
Muvazi Anlar ya da Sonsuz Işık: Uşaklıgil Evreninde Zamansız Sadmeler
Halit Ziya’nın Adresleri: Geç 19. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Mevcudiyetin Verilme Biçimlerine Dair Bir Kurama Doğru
Mecralar Arasında Hareket, Beden ve Şiddet: “La Danse Serpentine” ve “Mösyö Kanguru”yu Birlikte Okumak
“Şadan’ın Gevezelikleri”nden “Demiryolu Hikâyecileri”ne: Makinenin Düzeninde Hikâye Anlatıcısı Olmak
Bir Hayalin Şiiri: Avrupalı Kadınlara Dair Fantazilerin Bir Parodisi Olarak “Şadan’ın Gevezelikleri”
Asır Sonunda Bir Pygmalion Temsili: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sevda-yı Seng” Öyküsü
“Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilasına Aşılanmış Olduğumdan...”: Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali
Genç Bir Yazarın Şiirle İmtihanı: Halit Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirleri
Bir Acı Hikâye’nin Gizemli, Kayıp Metinlerinde Geçmişin İzini Sürmek
Unutulmuş Bir Hikâye: “Hayaliyun-Hakikiyun” ve “Hakiki” Halit Ziya
Ahmet Mithat Efendi ile Halit Ziya 19. Yüzyıl Osmanlı Romanının İmkânlarını Tartışırken: Edebî Beğeni Kime ve Neye Hizmet Etmeli?
Kitabın Adı
Siyah Endişe
Alt Başlık
Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı
ISBN
9789750526923
Yayın No
İletişim - 2778
Dizi No
Edebiyat Eleştirisi - 67
Alan
Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
360 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
1. baskı - Haziran 2019
Derleyen
Deniz Aktan Küçük, Murat Narcı
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Araştırma
Olcay Akyıldız
Baskı
Ayhan Matbaası

Deniz Aktan Küçük

Lisans derecesini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. “Türk Edebiyatında Aylaklık (1875-1960)” başlıklı teziyle yüksek lisansını ve “Tanrısal Sessizlikte Yankılanan İnsan Sesi: Tevfik Fikret Şiirinde Dünyevileşme ve Ölüm” başlıklı teziyle doktorasını yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Aktan Küçük, 2008’den sonra çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde ders vermiştir. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.


Murat Narcı

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde Yeni Türk Edebiyatı dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca özel bir okulda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerine girmektedir.