Devlet Aklı ve 1915
ISBN
9789750523496

1. baskı - Şubat 2018
438 sayfa


49,00 TL
39,20 TL

Devlet Aklı ve 1915

Türkiye’de “Ermeni Meselesi” Anlatısının İnşası
Ömer Turan, Güven Gürkan Öztan

Devlet Aklı ve 1915, Mütareke, erken Cumhuriyet, Soğuk Savaş dönemlerinden geçerek, günümüze aktarılan inkârda ortaklaşma tavrının titiz bir incelemesini sunuyor.

“Resmi anlatı, 1915’te olup biteni münhasıran Osmanlı İmparatorluğu bağlamına ait göstererek İmparatorluk ile Cumhuriyet arasında kesin bir kopuş olduğunu varsayar. Dolayısıyla 1915 ile ‘yeni bir başlangıç’ olan Cumhuriyet dönemi arasında siyasi ve hukuki bağ kurulamayacağını savunur. Özellikle ulusalcı perspektiften yapılan yorumlar, muasır medeniyet ile eş görülen Cumhuriyet projesinin Ermeni iddiaları ile ‘lekelenmesini’ önlemeye çalışır. Resmi anlatının bir diğer iddiası ise 1915’in 1980’lerin ilk yıllarında yoğunlaşan ASALA saldırılarından önce sivil ve askeri bürokrasinin gündemine gelmediği; bu konuda devletin yeni düzenlemelere ihtiyaç duymadığıdır. Böylece resmi söylem, uzun süre başarıyla sürdürülen suskunluk politikasını tarihsel gerçeğin yok sayılması için zemin olarak kullanmaya devam eder.”


Ermeni Soykırımı sadece Osmanlı’nın son dönemini ve Cumhuriyet’in kuruluşunu etkilemekle kalmadı, Türkiye’deki “devlet aklı”nın biçimlenişinde de önemli bir rol oynadı. Tehcir trajedisi sonrasında devlete önemli bir gündem dayatmıştı. Kurbanların taleplerine verilecek yanıttan, faillerin nasıl konumlandırılacağına ve facianın nasıl anlatılacağına ilişkin bir dizi soruda tartışmalar halen devam ediyor.


Türkiye ulus-devletinin tarihsel öncülü Osmanlı İmparatorluğu’dur ancak “devlet aklı” Osmanlı ile Cumhuriyet döneminin ilişkisini vurgularken, kimi zaman eski dönemlerin “şanlı sayfalarını” öne çıkarır, kimi zaman ise yakın dönemde yaşananları sessizlikle geçiştirir ve resmi anlatıyı tabular üzerine inşa eder. Bu öylesine çok katmanlı bir ilişkidir ki, “devlet aklı” tabulaştırdığı konularda bazen de yapılanlara sahip çıkan bir tavrı benimser. Devlet Aklı ve 1915’te Ömer Turan ve Güven Gürkan Öztan, bir yandan tehcirin dayattığı gündem sürekliliğine resmi düzlemde inşa edilen “Ermeni Meselesi” anlatısı ile yanıt verildiğini iddia ediyorlar. Diğer yandan devlet aklı adına konuşan aktörlerin hamle repertuarlarını inceliyorlar. Devlet Aklı ve 1915, Mütareke, erken Cumhuriyet, Soğuk Savaş dönemlerinden geçerek, günümüze aktarılan inkârda ortaklaşma tavrının titiz bir incelemesini sunuyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Devlet Aklı ve 1915
Alt Başlık
Türkiye’de “Ermeni Meselesi” Anlatısının İnşası
ISBN
9789750523496
Kapak
“Talat Paşa’nın naaşının Almanya’dan getirilerek Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne defnedilmesi”, 25 Şubat 1943, Cumhuriyet’in 75 Yılı, cilt 1, YKY, 1998, s. 257
Yayın No
İletişim - 2584
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 426
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
438 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
453 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2018
Yazar
Ömer Turan, Güven Gürkan Öztan
Editör
Tanıl Bora, Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Ömer Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İlk yüksek lisansını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden, ikinci yüksek lisansını Budapeşte’deki Central European University (CEU) Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nden aldı. Doktorasını “Facing Eurocentrism, Facing Modernity: Questions of Modernization and Global Hierarchies in Turkish Intellectual History” (Avrupamerkezcilikle Yüzleşmek, Moderniteyle Yüzleşmek: Türkiye Düşünce Tarihinde Modernleşme ve Küresel Hiyerarşiler Sorunları) başlıklı teziyle CEU Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Siyaset sosyolojisi, sosyal kuram, tarihsel sosyoloji, Türkiye siyaseti ve toplumsal hareketler konularındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Philosophy and Social Criticism, Focaal, Uluslararası İlişkiler, Doğu-Batı, Birikim gibi dergilerde yayımlandı.


Güven Gürkan Öztan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Doktora tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan aynı adla kitaplaştı (2011). Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda başlıklı kitabı yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okurlara sunuldu (2014). İnci Ö. Kerestecioğlu ile birlikte hazırladıkları Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri başlıklı derleme kitap İletişim Yayınları tarafından yayımlandı(3. baskı, 2016). Türkiye’de resmî ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi ve militarizm konularındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Doğu-Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum dergilerinde yayımlandı.