Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri
Çeviri
Egemen Yılgür

ISBN
9789750514142

1. baskı - Ocak 2014
220 sayfa


29,50 TL
23,60 TL

Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri

Ayşe Buğra (Der.), Yalçın Özkan (Der.)

Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, dünya sistemi yoğun bir değişimden geçmesine rağmen sabit tutulmaya çalışılan kadının konumu hakkında açıklayıcı ve geleceğe dair önemli ipuçları sunan bir çalışma.

Son otuz yılda yaşanan çarpıcı küresel dönüşüm, geleneksel cinsiyet rollerini de sorgulanır kıldı. Kadınların işgücüne katılım oranı dünya çapında artarken, kadın istihdamının farklı toplumlardaki durumu yeniden incelenmeye başlandı. Elinizdeki çalışma, beş Akdeniz ülkesindeki kadın istihdamının genel seyrini gözden geçirerek bu alana ilişkin önemli soruları yanıtlıyor. İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Mısır’ın ekonomik ve sosyal farklılıklarıyla birlikte, benzerliklerini de ele alan çalışma, mevcut literatüre eleştirel bir yaklaşımla daha geniş bir analiz çerçevesi sunuyor. 

Ayşe Buğra ve Yalçın Özkan’ın derlediği çalışmaya katkıda bulunan uzmanlar örneklerini geniş bir Akdeniz bağlamına yerleştirerek, genellikle gelişmiş Batı ve gelişmekte olan Güney ülkeleri için farklı açılardan tartışılan muhtelif sosyal dönüşümleri ve bunların toplumlara özgü sonuçlarını karşılaştırmalı olarak ele alıyorlar. Bu yaklaşım, ekonomik gelişimin ve yapısal dönüşümlerin kadın istihdamı üzerinde yarattığı sonuçların diğer faktörlerle ne şekillerde etkileştiğini, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kültürel ve kurumsal çevresinin siyasal değişimin dinamikleri tarafından nasıl şekillendirildiğini ortaya koyuyor.
 
Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, dünya sistemi yoğun bir değişimden geçmesine rağmen sabit tutulmaya çalışılan kadının konumu hakkında açıklayıcı ve geleceğe dair önemli ipuçları sunan bir çalışma.
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
İspanya’da Kadın İstihdamı ve İspanyol Refah Rejiminin Gelişimi
İtalya’da Kadın İstihdamının Modernizasyonu: Tek Ülke, İki Seyir
Yunanistan’da Kadın İstihdamının Sergilediği Eğilimler ve İzlediği Yollar: Kadınların Ekonomik Bağımsızlığa Giden Zorlu Yolculuğu
Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Sürecinde Modernleşme, Dini Muhafazakarlık ve Kadın İstihdamı
Özel Hayatlar Çalışma Olasılıklarını Nasıl Belirler: Mısır’da Yoksul Kadınların İstihdamı Üzerine Düşünceler
Kitabın Adı
Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri
ISBN
9789750514142
Orijinal Adı
Trajectories of Female Employment in the Mediterranean
Kapak
“Kıyafet kurutan işçiler”, Pompei’deki bir boyama atölyesine ait fresk, Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi
Yayın No
İletişim - 1950
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 327
Alan
Ekonomi, Tarih
Sayfa Sayısı
220 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
185 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2014
Derleyen
Ayşe Buğra, Yalçın Özkan
Çeviren
Egemen Yılgür
Yayına Hazırlayan
Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Birhan Koçak
Dizin
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ayşe Buğra

Yüksek öğrenimini Kanada’da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarından biri. Uzmanlık alanları: iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika, gelişme iktisadı. 

Yazdığı kitaplar: İktisatçılar ve İnsanlar (Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014).

Derlediği kitaplar: State, Market, and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile birlikte derleme, Walter de Gruyter, 1997), Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2006), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2007),  Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, Palgrave Macmillan, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, İletişim Yayınları, 2009).

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor. Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).


Yalçın Özkan

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. (2011). 2013 yılından bu yana Massachusetts Üniversitesi-Amherst Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisidir. 2010-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu'nda araştırma asistanı olarak görev yapmıştır. Toplumsal cinsiyet ve emek, emek tarihi ve çalışma hayatına ilişkin konular üzerine çalışmalar yapmaktadır.