Siyasal hafıza ve ülkücülerin hatırasında 70’ler

 

Siyasal hafıza ve ülkücülerin hatırasında 70’ler

 

  Kaya Akyıldız - Tanıl Bora

  

Özet: Bu çalışma 1970’lerin ülkücülerin siyasal hafızasında nasıl temsil edildiğini resmetmektedir. Makalede ülkücülerin 70’leri neden bir tür vatan müdafası, komünizmle mücadele olarak kodladıkları ve yöntemlerini neden meşru saydıkları açımlanmaktadır. Ülkücülerin 70’lerdeki icraatlerinin doğruluğuna ve haklılıklarına dair neden bir kuşku duymadıkları ve bu bağlamda düşman kategorisine soktukları “solcular”ı nasıl temsil ettikleri gösterilecektir. Ülkücü siyasal hafızasında “solcular”ın neden “haklı şiddet”in yöneldiği ve kötülüğün yüklendiği fail olduğu anlatılırken mağduriyet ve kurbanlık psikolojisinin kurucu rolü de tartışılacaktır. Kısacası 70’lerin ülkücü siyasal hafızada aslında sahiplenirmiş gibi görünürken reddedilen, özeleştirisi yapılamayan, suçun “solcular”a yüklenerek günahlardan arınıldığı düşünülen bir tür kayıp hafıza zamanına dönüşmesinin nedenleri gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Siyasal hafıza, bellek politikaları, geçmişle yüzleşme, 70’ler, ülkücü hareket, sol, sağ, siyasal şiddet