Devlet şiddetinin biyografik sonuçları: 1970’li yılların militanlarının siyasal yol haritaları

 

Devlet şiddetinin biyografik sonuçları: 1970’li yılların militanlarının siyasal yol haritaları

 

 Ayşen Uysal

 

Özet: Elinizdeki makalenin amacı, baskının siyasal aktivizm üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, Devrimci Yol militanlarının siyasal yol haritalarının 12 Eylül askerî darbesi döneminde uygulanan devlet baskısı ve şiddetinden nasıl etkilendiğini ele almaktadır. Devlet şiddetinin etkilerini bireysel, örgütsel ve yapısal etmenlerin bileşiminden hareketle üç düzeyde tartışan makale, militanların, hangi koşullarda siyasal alanda “kalmaya”, hangi koşullarda “gitmeye” karar verdiklerini inceler. Ayrıca baskının etkilerinin, baskının biçimleri kadar örgütlenme biçimlerine ve yaşam döngülerine de bağlı olduğunu göstermeyi hedefler. Araştırma verileri, yazar tarafından gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar ile başka yazarlar tarafından yayınlanmış biyografi ve söyleşilerden oluşmaktadır ki bu veriler, yapısal faktörlerin yanında, bireylerin duygularının (korku, öfke, yalnızlık, yenilmişlik, vs.) da aktivizmlerinin akıbetinde etkili olabildiğini göstermeye olanak tanır.

Anahtar sözcükler: Aktivizm, militan kariyeri, biyografik kırılma, devlet şiddeti, 12 Eylül Darbesi, Devrimci Yol