'70'ler: '80'lerin öncesi '60'ların sonrası

 

 

 ’70’ler: ’80’lerin öncesi ’60’ların sonrası

 

  Kerem Ünüvar

  

Özet: Türkiye toplumunun tarihi, bazı on yıllar için kapsamlı bir şekilde yazılmışken bazı dönemleri ihmale uğramıştır. Erken Cumhuriyet dönemiyle ilgili tarihsel, sosyolojik, iktisadi ve politik araştırmalar yoğunluktayken Cumhuriyet’in “geç” dönemine ait araştırmalar için aynı yoğunluktan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan 1960’lar ve 1970’ler gibi “kayıp” yıllar ise aynı zamanda Türkiye solunun rüştünü ispat ettiği bir dönemi işaret etmektedir. Siyasi, tarihsel ve entelektüel nedenlerle bu dönemin tarihi bir anlamda sol gelenekler tarafından yazılmak durumunda kalmıştır. Anılar, tartışmalar vb. bu dönem hakkında devasa olmasa dahi makul miktarda kaynağın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu makalede Yılmaz Aysan’ın Afişe Çıkmak kitabının rehberliğinde 1963-1980 döneminde solun tarihi afişler, dergi ve kitap kapakları, broşürler gibi somut kaynaklarla ve bu kaynakların üretilmesine katkıda bulunanların röportajlarıyla tartışılmaya çalışılmaktadır.  

Anahtar söcükler: Türkiye solunun tarihi, siyasi afişler, görsel etki, politik örgütler, propaganda