Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın
ISBN
9789750511172

2. baskı - Kasım 2017
364 sayfa


40,50 TL
32,40 TL

Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın

Saniye Dedeoğlu (Der.), Adem Yavuz Elveren (Der.)

Neoliberal iktisadi rejim bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal politikaları altüst etti. Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla elele veren neoliberalizmin tesis ettiği kendine özgü refah rejimi üzerine çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu kitap, konuya toplumsal cinsiyet ve kadın açısından yaklaşıyor.

Neoliberal iktisadi rejim bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal politikaları altüst etti. Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla elele veren neoliberalizmin tesis ettiği kendine özgü refah rejimi üzerine çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu kitap, konuya toplumsal cinsiyet ve kadın açısından yaklaşıyor. Piyasa, özel ve kamusal ataerkilliğin üçlü kıskacındaki kadın emeği nasıl bir rejime, ne gibi dışlama ve sömürü mekanizmalarına tâbidir? Sosyal güvenlik reformları, ne gibi cinsiyetçi farklılaşmalar kuruyor ve yeniden üretiyor? Kadınlar nasıl bir sosyal güvence tahribatına maruz kalıyor? Bu durum karşısında toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerinin anlamı ve perspektifi nedir?

Sosyal politikanın bütün özgül alanlarını, kadının ücretsiz bakım emeğini, ev içi emeği, enformel sektörü de hesaba katan, ayrıntılı, titiz incelemelerden oluşan bir derleme.

Feride Acar, Tuba İnci Ağartan, Gülbanu Altunok, Cem Başlevent, Ayşe Buğra, Meltem Dayıoğlu, Saniye Dedeoğlu, Yıldız Ecevit, Diane Elson, Adem Yavuz Elveren, Sibel Kalaycıoğlu, Burça Kızılırmak, Emel Memiş, Umut Öneş, Helga Rittersberger-Tılıç, Mustafa Şahin, Şule Şahin, Hande Toğrul, Gülay Toksöz ve Ş. Gözde Yirmibeşoğlu’nun katkılarıyla...

 Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Toplum ve Refah Devleti
Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi: Neoliberalizm, Kültürel Muhafazakarlık ve Yeniden Tanımlanan Toplumsal Dayanışma
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taleplerini Anlamak: Türkiye’de Kadın Hareketliliğinin Temelleri ve Sınırları
Neoliberal Piyasa, Özel ve Kamusal Patriarka Çıkmazında Kadın Emeği
Türkiye’de Gelir Dağılımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları
Kadınların Ev-Kadınlaştırılması: Ücretsiz ve Karşılıksız Emeğin Toplumsal Cinsiyet Temelli Bir Analizi
Ev İçi Emek ve Refah: Türkiye’de Evlatlık Kurumu ile İlgili Bir Durum Çalışması
Türkiye’de Refah Devleti, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu ve Kadınlar Üzerine Etkisi
Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Reformu: Politikalar ve Etkileri
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Toplumsal Cinsiyetçi Farklılaşma
Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektöründeki Kadınlar
Türkiye’de Kadın ve Sendikacılık: Avrupa Birliği’nin Etkisi
Kitabın Adı
Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın
ISBN
9789750511172
Kapak
Kerem Uzel (Nar Photos)
Yayın No
İletişim - 1816
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 306
Alan
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ekonomi
Sayfa Sayısı
364 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
296 gr
Baskı
2. baskı - Kasım 2017 (1. baskı - Kasım 2012)
Derleyen
Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Kerem Uzel
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Cem Tüzün
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Saniye Dedeoğlu

Doç. Dr., Muğla Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Warwick Üniversitesi Marie Curie Araştırmacısı. Kalkınma Çalışmaları doktora derecesini Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları'ndan (University of London, SOAS) almıştır.


Adem Yavuz Elveren

Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Doktora Sonrası Araştırmacı. İktisat doktora derecesini 2008 yılında Utah Üniversitesi'nden almıştır.