Tıp Eğitimi
ISBN
9789754708844

2. baskı - Haziran 2001
183 sayfa


Tükendi
Toplum Sağlığına Bir Köprü

Tıp Eğitimi

Cem Terzi

Tıp bilimi, tıp eğitimi ve sağlık sorunları arasındaki bağlantılar seyirci kalınmayacak ölçüde bozulmuştur. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, ancak aşırı derecede teknikleşerek ve pahalılaşarak insancıl özünü yitirmektedir.

Tıp bilimi, tıp eğitimi ve sağlık sorunları arasındaki bağlantılar seyirci kalınmayacak ölçüde bozulmuştur. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, ancak aşırı derecede teknikleşerek ve pahalılaşarak insancıl özünü yitirmektedir. Tıp biliminin sunduğu olanaklar insanlara eşitçe ulaştırılamamaktadır. Tıp eğitimi, tıp biliminin biyomedikal perspektifine teslim olmuştur. Öğrenciler tıp fakültelerinden, bilgi yükü altında ezilmiş, genel yeterlilikten yoksun, içinde yaşadıkları toplumun öncelikli sağlık sorunlarından habersiz ve topluma yabancılaşmış olarak mezun edilmektedir. Oysa tıp eğitimi, tıp bilimi ve toplumun sağlık sorunları arasında bir köprü işlevi görmelidir. Tıp eğitimi ve toplumun sağlık sorunlarını görmezden gelmek, bunlardan kaçmak; bilimin, teknolojinin, bir uzmanlık alanının ya da dar görüşlülüğün arkasına saklanmak anlamına gelir. Oysa gelecek, cüret ve düşgücünü gerektirir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Cem Terzi, bu çalışmasında, iflas eden tıp eğitimi paradigmasını irdelemekte ve 21. yüzyıl için yeni çözümler önermektedir.
Üst Başlık
Toplum Sağlığına Bir Köprü
Kitabın Adı
Tıp Eğitimi
ISBN
9789754708844
Yayın No
İletişim - 709
Dizi No
Başvuru - 13
Alan
Sağlık
Sayfa Sayısı
183 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
138 gr
Baskı
2. baskı - Haziran 2001 (1. baskı - Nisan 2001)
Yazar
Cem Terzi
Dizi Yayın Yönetmeni
Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Metin Pınar
Kapaktaki Görsel
Sally Wern Comport
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Cem Terzi

1962'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdi. Genel Cerrahi uzmanlığını 1992 yılında Ankara Numune Hastanesi'nden aldı. Bir süre İngiltere'de, Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Kolorektal Cerrahi Birimi'ndeki görevine Ağustos 1998'de başladı. Aralık 2000'de doçent oldu. TTB Merkez Konseyi Üyeliği (1994-1995), TTB Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu Üyeliği (1994, 1997-1998), TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu Yürütme Kurulu (1999-), Türk Cerrahi "Board" (Yeterlilik) Kurulu Üyeliği (2001-) yaptı.