Çağdaş Toplum Kuramından Portreler
Çeviri
Barış Özkul

ISBN
9789750521980

1. baskı - Haziran 2017
566 sayfa


57,00 TL
45,60 TL

Çağdaş Toplum Kuramından Portreler

Anthony Elliott (Der.), Bryan S. Turner (Der.)

Toplumsal olgular, kültürel yapılar ve kuramsal söylemler arasındaki bağlantıları inceleyen Çağdaş Toplum Kuramından Portreler’de okur hem toplumsal-kuramsal eğilimlerin parametreleri hem de toplum eleştirisinin doğası hakkında faydalı ve öğretici bir kılavuz bulacaktır.

Çağdaş Toplum Kuramından Portreler günümüz toplum kuramının önde gelen entelektüelleri ve kuramcıları hakkında kapsamlı bir kılavuz sunuyor. Çağdaş toplum kuramındaki başat eğilimleri ele alan Anthony Elliott ve Bryan S. Turner önde gelen kuramcıların, düşünce hareketlerinin ve yorum geleneklerinin çalışmalarına yön veren temel konu ve gelenekler hakkında her biri yetkin kalemlerin elinden çıkmış ve ilk kez bu kitapta yayımlanan makalelere yer veriyorlar. 20. yüzyıl felsefesi, iktisadı, siyaseti ve sosyolojisini Marksizm ve yeni-Marksizm, yapısalcılık ve postyapısalcılık, modernite ve postmodernite, feminizm ve psikanaliz, fenomenoloji ve yorumbilim başlıkları altında inceleyen Çağdaş Toplum Kuramından Portreler Heidegger’den Adorno’ya, Derrida’dan Foucault’ya, Anthony Giddens’tan Edward Said’e çağdaş toplum kuramında iz bırakan düşünürlerin hayat öyküleri ve yapıtları hakkında derinlikli analizler sunarken kuramsal düşünceye zengin ve ufuk açıcı bir katkıda bulunuyor.


Toplumsal olgular, kültürel yapılar ve kuramsal söylemler arasındaki bağlantıları inceleyen Çağdaş Toplum Kuramından Portreler’de okur hem toplumsal-kuramsal eğilimlerin parametreleri hem de toplum eleştirisinin doğası hakkında faydalı ve öğretici bir kılavuz bulacaktır.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Martin Heidegger
Georges Bataille
Maurice Merleau-Ponty
Herbert Marcuse
Theodor Adorno
Walter Benjamin
Jürgen Habermas
Erving Goffman
Peter Berger
Michel Foucault
Jean-François Lyotard
Jacques Lacan
Jacques Derrida
Roland Barthes
Julia Kristeva
Luce Irigaray
Jean Baudrillard
Gilles Deleuze ve Félix Guattari
Paul Virilio
Henri Lefebvre
Paul Ricoeur
Niklas Luhmann
Charles Taylor
Richard Rorty
Nancy Chodorow
Anthony Giddens
Ulrich Beck
Pierre Bourdieu
Zygmunt Bauman
Donna J. Haraway
Fredric Jameson
Stuart Hall
Juliet Mitchell
Edward Said
Kitabın Adı
Çağdaş Toplum Kuramından Portreler
ISBN
9789750521980
Orijinal Adı
Profiles in Contemporary Social Theory
Yayın No
İletişim - 2481
Dizi No
Başvuru - 107
Alan
Sosyoloji
Sayfa Sayısı
566 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
578 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2017
Derleyen
Anthony Elliott, Bryan S. Turner
Çeviren
Barış Özkul
Editör
Melike Işık Durmaz
Kapak
Suat Aysu
Kapak Resmi
Laurin Rinder
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Anthony Elliott

University of South Australia’da sosyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. Subject to Ourselves (1996), Freud 2000 (1998), Social Theory and Psychoanalysis in Transition (1999), The Mourning of John Lennon (1999), The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory (1999), Psychoanalysis at its Limits (2000), The Pyschoanalytic Theory (2002), The New Individualism (2009), Mobile Lives (2010) gibi kitapların yazarıdır.


Bryan S. Turner

City University of New York’ta sosyoloji profesörü ve Din ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nde yöneticidir. Aberdeen, Flinders, Utrecht, Deakin, Cambridge ve Singapur Üniversitelerinde dersler vermiştir. Body & Society,
Citizenship Studies ve Journal of Classical Sociology dergilerinin kurucu editörü olan Turner aynı zamanda British Journal of Sociology, European Journal of Social Theory, Contemporary Islam ve Journal of Human Rights gibi dergilerin yayın kurullarında yer almaktadır. Din sosyolojisi, vatandaşlık ve insan hakları ile sosyal ve politik teori üzerine araştırmalar yapmakta ve bu konular üzerine kitapları ve incelemeleriyle tanınmaktadır. Max Weber: Critical Responses, Orientalism: Early Sources, Classical Sociology gibi kitapların yazarıdır.