Siyaset Felsefesi Sözlüğü
Çeviri
İsmail Yerguz, Necmettin Kâmil Sevil, Emel Ergun, Hüsnü Dilli

ISBN
9789750501968

1. baskı - Ocak 2004
1024 sayfa


Tükendi

Siyaset Felsefesi Sözlüğü

Bu sözlük, Otorite kavramından Hoşgörüye, Makyavel’den Fransız Devrimi’ne, Hobbes’dan Ütopyaya, Çin’den İslam’a, Yahudilikten Reforma, Antik Roma’dan Anarşizme, Cicero’dan Yararcılığa, Hikmet-i Hükümetten Egemenliğe, Platon’dan Hegel’e, Rousseau’dan Marx’a 140 makaleden oluşan geniş bir yelpaze içinde, siyaset felsefesinin belli başlı kavram ve düşünürlerini siyasal ve düşünsel boyutlarıyla inceliyor.

Bu sözlük, Otorite kavramından Hoşgörüye, Makyavel’den Fransız Devrimi’ne, Hobbes’dan Ütopyaya, Çin’den İslam’a, Yahudilikten Reforma, Antik Roma’dan Anarşizme, Cicero’dan Yararcılığa, Hikmet-i Hükümetten Egemenliğe, Platon’dan Hegel’e, Rousseau’dan Marx’a 140 makaleden oluşan geniş bir yelpaze içinde, siyaset felsefesinin belli başlı kavram ve düşünürlerini siyasal ve düşünsel boyutlarıyla inceliyor.
Siyaset Felsefesi Sözlüğü, siyaset felsefesinin siyaset ve düşün dünyalarıyla kurduğu özel ilişki nedeniyle, siyasal kavramların, düşünürlerin ve eserlerin alfabetik sunumu yerine, bunların etrafında oluşan geleneksel ve güncel tartışmalara ışık tutmayı amaçlıyor. Doğa ve Tarih, Egemenlik, Güç, Özgürlük ve Özerklik, Cemaat ve Cemaatçilik, Evrensellik ve Görelilik gibi kavramların günümüz siyasal düşününde işgal ettikleri başat yeri uzun bir siyasal düşün geleneği içine yerleştirerek sunuyor.
Bu sözlüğü oluşturan yazıların ışığında, bilimsel disiplinler ve ideolojiler arasındaki bazı yapay ayrımları aşmak ve insanların kendi siyasal örgütlenme ve eylemlerini anlamlandırma çabalarını tüm derinliği içinde kavramak mümkün olacaktır.

Kitabın Adı
Siyaset Felsefesi Sözlüğü
ISBN
9789750501968
Orijinal Adı
Dictionnaire de philosophie politique
Yayın No
İletişim - 962
Dizi No
Sözlükler - 4
Alan
Felsefe, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
1024 sayfa
En
165 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
987 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2004
Yayına Hazırlayan
Philippe Raynaud, Stephane Rials
Çeviren
İsmail Yerguz, Necmettin Kâmil Sevil, Emel Ergun, Hüsnü Dilli
Editör
Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel
Kapak
Utku Lomlu
Dizgi
Hasan Deniz
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Metin Pınar
Kapak Resmi
Godfrey Kneller
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset