Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü
ISBN
9789750506154

1. baskı - Kasım 2008
1003 sayfa


96,00 TL
76,80 TL

Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü

19. yüzyıldan 20. yüzyıla devreden toplumsal/sosyal düşünce mirası, çeşitli teori, akım ve bunların etkisindeki hareketlerin kültürel, siyasi ve ekonomik hayata müdahalesiyle yeniden biçimlendi. “Modern” kelimesinin karşılıklarına dair bir tartışma bile bu yeniden biçimlendirmeyi görmemiz için yeterlidir.

19. yüzyıldan 20. yüzyıla devreden toplumsal/sosyal düşünce mirası, çeşitli teori, akım ve bunların etkisindeki hareketlerin kültürel, siyasi ve ekonomik hayata müdahalesiyle yeniden biçimlendi. “Modern” kelimesinin karşılıklarına dair bir tartışma bile bu yeniden biçimlendirmeyi görmemiz için yeterlidir. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, toplumsal/sosyal düşüncenin bir yandan tarihsel kökenlerine bakarken diğer taraftan bu tarihselliği güncel tartışmalarla harmanlayan teori, akım, ekol ve hareketlerin etraflı bir anlatımını sunuyor. Klasik anlamda bir sözlüğün sınırlarını aşan, maddelerin kimi zaman geniş bir makale boyutunda ele alındığı Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, “toplumsal düşünceyi, normatif veya spekülatif olduğu kadar ampirik; ekonomik ve siyasal olduğu kadar da kültürel” boyutlarıyla anlatıyor. Sözlük, hareketli ve çalkantılı bir yüzyılın ardından, toplumsal düşüncenin çevrelediği tüm bir arkaplanla beraber, felsefe, sanat, siyaset, ekonomi, antropoloji, linguistik, etnografi, sosyoloji, psikoloji, tarih ve hukuk alanlarındaki tartışmaları değerlendiriyor. Bu tartışmaların toplumsal düşünce üzerindeki karşılıklı etkisine dair –ancak bahsi geçen alanlarla sınırlı kalmayan– bir “toplumsal düşünce antolojisi” oluştururken, akademisyenler ve öğrencilerle beraber, toplumsal düşüncenin geleceğine dair bir ilgi ve merakı muhafaza eden okuyuculara da  kıymetli bir başvuru kaynağı sunuyor.
Kitabın Adı
Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü
ISBN
9789750506154
Orijinal Adı
The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought
Yayın No
İletişim - 1334
Dizi No
Sözlükler - 5
Alan
Sosyoloji
Sayfa Sayısı
1003 sayfa
En
165 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
1177 gr
Baskı
1. baskı - Kasım 2008
Editör
Kerem Ünüvar, Tanıl Bora, William Outhwaite
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel, Alain Touraine
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Belce Ünüvar, Serap Yeğen
Yayına Hazırlayan
Melih Pekdemir
Baskı ve Cilt
Sena Ofset