Sosyolojik Düşünce Sözlüğü
Çeviri
Bülent Arıbaş

ISBN
9789750508745

1. baskı - Mayıs 2011
941 sayfa


Tükendi

Sosyolojik Düşünce Sözlüğü

Dünyanın değişik bölgeleri ve dönemlerine ait toplumsal olguların benzerlik ve farklılıklarını toplumsal kavramının tanımını ve sosyolojik düşüncenin genel bir resmini sunmak üzere hazırlanan Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, 220’den fazla araştırmacı ve akademisyenin birlikte ortaya çıkardıkları bir eser.

Dünyanın değişik bölgeleri ve dönemlerine ait toplumsal olguların benzerlik ve farklılıklarını toplumsal kavramının tanımını ve sosyolojik düşüncenin genel bir resmini sunmak üzere hazırlanan Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, 220’den fazla araştırmacı ve akademisyenin birlikte ortaya çıkardıkları bir eser. Toplumsal hayata ilişkin temel kavramların çeşitliliğini ve toplumsal yapının kesintisiz yenilenişini yansıtmayı amaçlayan bu çalışma, sosyolojik düşünce içinde yer alan her tür kavramı, kuramı, araştırma yöntemini, dönemi, akımı ve sosyolojik düşüncenin oluşumuna katkıda bulunmuş belli başlı isimleri bir araya getiriyor.
Sosyolojinin antropoloji, demografi, iktisat, istatistik, siyaset bilimi, felsefe ya da psikoloji gibi başka disiplinlerle ilişkilerini de ayrıntılı biçimde ele alan bu sözlük, sosyolojik düşünceyi bir kuramsal yaklaşımlar listesine indirgemekten özellikle kaçınıyor. Sosyolojik düşüncenin tarihine odaklanan yönüyle ise disiplinin doğduğu günden itibaren gerçekleşen sayısız bölünmeyi, sosyolojik kuramların ve alt-alanların birbiriyle çelişen ve kıyasıya çatışan tezlerini kapsamlı biçimde sergiliyor.


Sözlüğün Emperyalizm maddesini okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Sosyolojik Düşünce Sözlüğü
ISBN
9789750508745
Orijinal Adı
Dictionnaire de la pensée sociologique
Yayın No
İletişim - 1580
Dizi No
Sözlükler - 6
Alan
Sosyoloji
Sayfa Sayısı
941 sayfa
En
165 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
1247 gr
Baskı
1. baskı - Mayıs 2011
Yayına Hazırlayan
Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui, Bernard Valade
Çeviren
Bülent Arıbaş
Editör
Berna Akkıyal
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Özgür Yıldız, Ulaş Dayı, Ekrem Buğra Büte
Baskı ve Cilt
Sena Ofset