Şehir Hastaneleri
ISBN
9789750524417

2. baskı - Eylül 2018
328 sayfa


38,00 TL
30,40 TL
Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı

Şehir Hastaneleri

Kayıhan Pala (Der.), Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu (Der.)

Elinizdeki kitapta, şehir hastaneleri olgusu çok yönlü olarak değerlendiriliyor. Bu modelin ekonomipolitiği nasıl işliyor, iktisadi ve malî etkileri nedir? Hukuki çerçeve nedir, şehir hastaneleriyle ilgili açılan davalar nasıl bir seyir izliyor? İstihdam koşulları nedir, sağlık çalışanlarını neler bekliyor? Hastaları neler bekliyor; tıbbi gerekliliklerden çok “müşteri memnuniyetini” gözeten sistemin etkileri neler olacak?

“Kamu özel ortaklığı finansman yöntemiyle yurttaşların cebinden küresel sermayeye kaynak aktarılıyor. Bu sistemde, şehrin içinde yer alan kolay ulaşılabilir hastanelerin kapatılması hastalar açısından sağlık hizmetlerine erişim zorluğu getiriyor ve dolayısıyla halkın sağlık hakkının engellenmesine neden olabiliyor.”
Prof. Dr. Raşit Tükel


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
Konu: Doğrudan doğruya sağlığımız!
Türkiye’nin sağlık sistemi, uzun süredir, birçok kamu hizmeti alanında olduğu gibi piyasalaştırma yönünde dönüşüyor. Bir kamu-özel ortaklığı modeli olarak devreye giren şehir hastaneleri, bu dönüşümün yeni ve kapsamlı bir aşamasıdır. Elinizdeki kitapta, şehir hastaneleri olgusu çok yönlü olarak değerlendiriliyor. Bu modelin ekonomipolitiği nasıl işliyor, iktisadi ve malî etkileri nedir? Hukuki çerçeve nedir, şehir hastaneleriyle ilgili açılan davalar nasıl bir seyir izliyor? İstihdam koşulları nedir, sağlık çalışanlarını neler bekliyor? Hastaları neler bekliyor; tıbbi gerekliliklerden çok “müşteri memnuniyetini” gözeten sistemin etkileri neler olacak? Kitapta, Ankara, Mersin, Adana, Yozgat, örneklerinde, şehir hastaneleri projesinin ilk elde edilen somut deneyimleri de ele alınıyor. Türkiye’nin sağlık sistemiyle ilgili, ürkütücü bir sağlık taraması…


Eriş Bilaloğlu, Sedat Çal, Uğur Emek, Özgür Erbaş, Bayazıt İlhan, Ali İhsan Ökten, Sabri, Öncü, Kayıhan Pala, Mustafa Sönmez, Çiğdem Toker, Raşit Tükel, Ful Uğurhan, Cavit Işık Yavuz ve Halis Yerlikaya’nın katkılarıyla.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Talan Yoluyla Sermaye Birikim Aracı Olarak Kamu-Özel Ortaklığı: Verimsiz ve Pahalı Bir Finansman Modeli
Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) ve Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması
Sermaye Birikimi, “Kamu-Özel İşbirliği” ve Şehir Hastaneleri
Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı
Kamu Hastanelerinin Piyasalaştırılması ve Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Modeli
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Birleşik Krallık Deneyimi
Şehir Hastanesi Yargılamaları
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Girişimlerine Karşı TTB Tutumu
Sağlıkta Dönüşümde Son Dönem: Şehir Hastaneleri
Şehir Hastanelerinde Çalışanların İstihdam Koşulları ve Özlük Hakları
Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: Şehir Hastaneleri
Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin Şehir Hastanesi
Adana Şehir Hastanesi: Neler Oldu?
Şehir Hastaneleri: Yozgat Deneyimi
Ankara’da Şehir Hastaneleri: Sağlık Çalışanlarını ve Hastaları Neler Bekliyor?
Üst Başlık
Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı
Kitabın Adı
Şehir Hastaneleri
ISBN
9789750524417
Yayın No
İletişim - 2641
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 433
Alan
Sağlık
Sayfa Sayısı
328 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
271 gr
Baskı
2. baskı - Eylül 2018 (1. baskı - Haziran 2018)
Derleyen
Kayıhan Pala, Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Hakan Mıhcı
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Kemal Vural Tarlan
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Kayıhan Pala

1964 yılında Erzincan’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Dr. Pala, İstanbul Tabip Odası Dr. Nejad Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 Yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü, “Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu?” adlı çalışmasıyla Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Anısına 2006 Yılı İnceleme Ödülü ve 2018 Yılı Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü sahibidir.


Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu