Küreselleşme Çağında Göç
ISBN
9789750510823

4. baskı - Kasım 2018
613 sayfa


54,00 TL
43,20 TL

Küreselleşme Çağında Göç

Kavramlar, Tartışmalar
S. Gülfer Ihlamur-Öner (Der.), N. Aslı Şirin Öner (Der.)

İnsanlar, ezelden beri dünya üzerinde göç halindeler. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında göçün hem boyutları olağanüstü arttı hem karmaşıklaştı. Açık, döner ve mühürlü kapılar var; herkes her yere göçemiyor... Çok farklı göç deneyimleri var. Göçmenler, umutları ve mağduriyetleri ile, bütün yerleşik düzenleri değişime zorluyorlar.

İnsanlar, ezelden beri dünya üzerinde göç halindeler. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında göçün hem boyutları olağanüstü arttı hem karmaşıklaştı. Açık, döner ve mühürlü kapılar var; herkes her yere göçemiyor... Çok farklı göç deneyimleri var. Göçmenler, umutları ve mağduriyetleri ile, bütün yerleşik düzenleri değişime zorluyorlar. 

Elinizdeki kitap, uluslararası göçü bütün boyutlarıyla tartışmaya açıyor: Teorik yaklaşımlar... Uluslararası ve ulusal politikalar... Emek göçü... Emekli göçü... Göçte kadınlar... Göçmenlerin uyum ve “entegrasyonuyla” ilgili tartışmalar... Göçmenlerin statü, vatandaşlık ve kimlik meseleleri... Zorunlu göç, yerinden etme, mültecilik... “Dönüş” deneyimleri; geriye göç... Göçmenlerin dayanışma ağları... Diasporalar... Düzensiz göç hareketleri... 

Bütün bunların dünyadan çeşitli örnekler bağlamında işlendiği kitap, Türkiye’nin göç gündemini ihmal etmiyor. Bulgaristan göçmenleri ve Kürt zorunlu göçü, ele alınan konular arasında.

Ayşe Akalın, Emrah Akbaş, Şebnem Köşer Akçapar, Yasemin Akis, Gül Çatır, Kezban Çelik, Sezgi Durgun, Adem Muzaffer Erol, Jacob Ceki Hazan, Ayşem Biriz Karaçay, Belkıs Kümbetoğlu, N. Aslı Şirin Öner, S. Gülfer IhlamurÖner, Yelda Özen, Nurcan Özgür, Derya Özkul, Ece Öztan, Fabio Salomoni, Deniz Şenol Sert, Ulaş Sunata, Helga Rittersberger-Tılıç, Reyhan Atasü Topçuoğlu, Nihan Ciğerci, K. Onur Unutulmaz ve Deniz Yükseker’in katkılarıyla...

 Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar
Uluslararası Göç Yazınında Bütünleyici Bir Kurama Doğru
Göç Çalışmalarında ‘Nasıl’ Sorusu
Açık, Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri
Bursa-Kırcaali Hattı: 1989’da Gelen Bulgaristan Göçmenleri Örneği
Gündemdeki Kavram Çözmen Entegrasyonu-Avrupa’daki Gelişme ve Britanya Örneği
Göçmenlerin Entegrasyonunda Değişen Modeller: ‘Çokkültürlü Cennetten Çokkültürlü Dramaya’- Hollanda ve Göçmenleri
Geçmişten Geleceğe Zorunlu Göç: Mülteciler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler
Modern Türkiye’nin Zorunlu Göçmenleri: Muhacirler, İskanlılar, Mübadiller, İslamlar, Soydaşlar, ‘G’ Grubu, Mülteciler, Tekne Mültecileri
Zorunlu Göç Tecrübesinin Devlet Politikalarındaki Yansıması: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Kitlesel Göçün Analizi
Kürtlerin Yerinden Edilmesi ve Sosyal Dayanışma: 1990’lardaki Zorla Göçün Sonuçları
Son Mu Başlangıç Mı? Göç Çalışmalarında Sosyal Bir Olgu Olarak Geri Dönüş
Geriye Göçün Dinamikleri: Almanya’dan Eve Dönüş
Ulus Ötesi Göç Sürecinde Dini Ağlar ve Örgütler
Göçmenler Arasındaki Dayanışmacı Ağların Dönüşümü: Göçmen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Misyonu
Göçün Kadınlaşması ve Sosyal Refah Rejiminin Dönüşümü: İtalya Örneği
Uluslararası Zorunlu Göç Literatüründe Toplumsal Cinsiyet: Başlıca Yaklaşımlar ve Eleştiriler
Türkiye-Avrupa Göç Sistemi: Misafir İşçilikten Ulus-Ötesi Kimliklere
Göç Veren’den Göç Alan Ülkeye Geçiş: Akdeniz Modeli ve İtalya Örneği
İsrail: Göçlerle Kurulmuş Bir Devlet
Diasporik Kimliğiniz Lütfen: ABD’deki Çin Diasporası
Ulus-Ötesi Göç: Uluslararası Göç Yazınında Yeni, Bir Paradigma
Düzensiz Göç: Küreselleşmede Kısıtlanan İnsan Hareketliliği
'Yabancı Kimse Yabancı Olamaz…’ Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye’deki Yansımaları
Çabalar Sonuç Verecek Mi? Avrupa Birliği’nin Ortak Bir Göç ve Sığınma Politikası Oluşturma Girişimleri
Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu
Küresel Bir Göç ve Mülteci Rejimine Doğru
Kitabın Adı
Küreselleşme Çağında Göç
Alt Başlık
Kavramlar, Tartışmalar
ISBN
9789750510823
Yayın No
İletişim - 1783
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 299
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
613 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
493 gr
Baskı
4. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Ağustos 2012)
Derleyen
S. Gülfer Ihlamur-Öner, N. Aslı Şirin Öner
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Burcu Göknar
Düzelti
Burcu Tunakan
Dizin
Burcu Tunakan
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

S. Gülfer Ihlamur-Öner

ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim görevlisi.


N. Aslı Şirin Öner

1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Öner, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında öğretim üyesi olarak yeniden Marmara Üniversitesi'ne döndü. Halen Marmara Üniversitesi'nde çalışmayı sürdüren yazarın, uluslararası göç, Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikası, Balkan siyaseti gibi konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Gülfer Ihlamur Öner ile birlikte derlediği Küreselleşme Çağında Göç isimli kitabı 2012 yılında İletişim Yayınları tarafından okuyucuya sunulmuştur.