Kavramlar Tarihi
Çeviri
Atilla Dirim

ISBN
9789750506857

3. baskı - Kasım 2016
572 sayfa


54,00 TL
43,20 TL

Kavramlar Tarihi

Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar
Reinhart Koselleck

“İnsanlık değerleri söz konusu olduğunda, gerçek bir vatansever, vatanının işgal edilmesini pekâlâ vatan aşkının bir gereği ve vatanseverce bir görev sayabilir!” 1795 yılında bir Prusyalı vatansever böyle diyordu. Zira 18. yüzyıl / 19. yüzyıl dönümünde vatanseverlik; hümanizmle, evrenselcilikle, kozmopolitlikle sıkı sıkıya bağlantılı bir düşünce idi. Sonrasında, gitgide milliyetçiliğin yörüngesine girerek bu içeriğinden uzaklaşacaktı.

“İnsanlık değerleri söz konusu olduğunda, gerçek bir vatansever, vatanının işgal edilmesini pekâlâ vatan aşkının bir gereği ve vatanseverce bir görev sayabilir!” 1795 yılında bir Prusyalı vatansever böyle diyordu. Zira 18. yüzyıl / 19. yüzyıl dönümünde vatanseverlik; hümanizmle, evrenselcilikle, kozmopolitlikle sıkı sıkıya bağlantılı bir düşünce idi. Sonrasında, gitgide milliyetçiliğin yörüngesine girerek bu içeriğinden uzaklaşacaktı.
Modernliğin bütün temel kavramları, böylesi dönüşüm süreçlerinden geçtiler - vatanseverlik hariç... Devrim, vatandaş, burjuva, ilerleme, çöküş, “eski rejim”, aydınlanma, anayasa, birlik/ittifak, özgürleşim, kriz, hane/aile, Bildung (eğitim/kişisel öz-belirlenim)... Bütün bu sözcüklerin, kavramsal içerikleriyle, metaforik işlevleriyle, çağrışımlarıyla geçirdikleri değişimin macerası; modernizmin, aydınlanmanın tarihine ve siyasal tarihe ışık tutuyor.
Reinhart Koselleck’in, son yüz yılın en büyük tarihçilerinden biri olarak anılmasını sağlayan eseriyle yaptığı da bu... Usta tarihçi, Almanya, İngiltere, Fransa tecrübelerini karşılaştırarak, modernliğin kavramlarının değişim süreçlerini inceliyor. Bu antropolojik ve semantik inceleme, “yaşanan tarih” ile “yazılan tarih” arasındaki diyalektiği de gösteriyor bize.
Sözcükler ve kavramlar üzerinden, modernliğin siyasal tarihini yeniden yazan bir başyapıt...

Kitabın Adı
Kavramlar Tarihi
Alt Başlık
Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar
ISBN
9789750506857
Orijinal Adı
Begriffsgeschichten - Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache
Yayın No
İletişim - 1400
Dizi No
Politika - 78
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
572 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
463 gr
Baskı
3. baskı - Kasım 2016 (1. baskı - Temmuz 2009)
Yazar
Reinhart Koselleck
Çeviren
Atilla Dirim
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Kerem Ünüvar, Cem Tüzün
Dizin
Ekrem Buğra Büte
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Reinhart Koselleck

1923 yılında doğdu. 2. Dünya Savaşı’nda Kazakistan’daki esaretinden dönüşünde Heidelberg’de tarih, felsefe, sosyoloji ve kamu hukuku öğrenimi gördü. 20. yüzyılın önde gelen Alman tarihçilerinden biridir. Tarih teorisine ve tarihyazımına antropolojik temelli yaklaşımıyla, özellikle de dil ve kavram tarihine ilişkin çalışmalarıyla, öncü bir rol oynadı. 1970’li yıllardan itibaren kendisini, geniş bir bilim insanı kadrosunun katıldığı disiplinlerarası kavramlar tarihi çalışmalarına vakfetti. Bu alanda başlıbaşına literatür oluşturan bir dizi yayında imzası vardır. 2006 yılında öldü.