Jakobenler
Çeviri
İsmail Yerguz

ISBN
9789750503184

1. baskı - Mart 2005
148 sayfa


Tükendi

Jakobenler

Gerard Maintenant

Montesquieu Kanunların Ruhu’nda erdemin bir demokrasi ilkesi olduğunu vurgular. Bu yönetim biçiminin yetkin olabilmesi için erdemin hüküm sürmesinin gerektiğini yazar. Fransız Devrimi’ni etkileyen Aydınlanmacılar arasında Eskiler’in erdem anlayışına başvurmayan, bu kavramı yüceltmeyen hiçbir düşünüre rastlanmaz.

Montesquieu Kanunların Ruhu’nda erdemin bir demokrasi ilkesi olduğunu vurgular. Bu yönetim biçiminin yetkin olabilmesi için erdemin hüküm sürmesinin gerektiğini yazar. Fransız Devrimi’ni etkileyen Aydınlanmacılar arasında Eskiler’in erdem anlayışına başvurmayan, bu kavramı yüceltmeyen hiçbir düşünüre rastlanmaz. Çizgi ve sınırları belirlenmiş, kesin bir kurama sahip olmayan Jakobenler meydanlarda, sosyal kulüplerde ve meclislerde kazanılmış siyasal bir deneyime, doğrudan doğruya Aydınlanma’dan gelen bir ahlâk felsefesini eklemişlerdir.
Albert Soboul, 1789 Fransız Devrimi adlı yapıtında Erdem Cumhuriyeti’ni hedefleyen bu özgün deneyime bir başka açıdan yaklaşır:
“... Robespierre, Devrimci Hükümet ile Tedhiş’i kuramsal olarak haklı gösterebilmişse de, yaşadığı devirdeki iktisadî gerçeklerin iyice aydın ve kesin bir tahlilini yapamadı. Hiç şüphe yok ki, toplumsal güçler arasındaki dengeyi küçümseyemez ve aristokrasi ile Eski Krallık Rejimi’ne karşı girişilen mücadelede burjuvazinin oynadığı egemen rolü ihmal edemezdi. Ama Saint-Just gibi, Robespierre de kendi karşıtlıklarının tutsağı olarak kaldı. Her ikisi de halk devrimcilerine bütünüyle bağlanamayacak kadar burjuvazinin çıkarlarının bilincine varmışlardır; ama halk devrimcilerinin gereksinmelerine de burjuvaziden güleryüz göremeyecek kadar dikkat göstermişlerdi...”
Kitabın Adı
Jakobenler
ISBN
9789750503184
Orijinal Adı
Les Jacobins
Yayın No
İletişim - 1071
Dizi No
Başvuru - 41
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
148 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
118 gr
Baskı
1. baskı - Mart 2005
Yazar
Gerard Maintenant
Çeviren
İsmail Yerguz
Dizi Yayın Yönetmeni
Mustafa Bayka
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Metin Pınar
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Gerard Maintenant

(1940) Hocası Albert Soboul’un “insanlığın belleği” olarak tanımladığı tarih alanında birçok çalışmaya imza attı.