Iskalanmış Barış
Çeviri
Atilla Dirim

ISBN
9789750511691

5. baskı - Nisan 2018
864 sayfa


71,00 TL
56,80 TL

Iskalanmış Barış

Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938
Hans-Lukas Kieser

Iskalanmış Barış, Tanzimat’tan başlayarak İkinci Dünya Savaşı arifesine uzanan süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve Süryani etnik toplulukların kimlik inşa macerasını anlatıyor. Bölgedeki Protestan misyonlarının –giderek Batılı devletlerin politikalarından özerkleşen– etkinliklerinin bu maceradaki özel etkisine eğilerek...

Iskalanmış Barış, Tanzimat’tan başlayarak İkinci Dünya Savaşı arifesine uzanan süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve Süryani etnik toplulukların kimlik inşa macerasını anlatıyor. Bölgedeki Protestan misyonlarının –giderek Batılı devletlerin politikalarından özerkleşen– etkinliklerinin bu maceradaki özel etkisine eğilerek... Kitapta, Tanzimat’ın merkezîleşme çabalarının ve Abdülhamit dönemi panislamist politikalarının Osmanlı millet politikaları üzerindeki yansıması incelendikten sonra, bölgenin bugünkü şeklini almasında belirleyici olan trajik olayların yaşandığı 1908-1938 arası dönem ele alınıyor. II. Meşrutiyet’in ilanından Dersim İsyanı’na kadar uzanan bu tarihsel kesitte, Jön Türk yönetimiyle ulusal Türk Devleti’nin bölgeye bugünkü etnik yapısını kazandıran icraatları tartışılırken, buradaki sürekliliklere dikkat çekiliyor. İsviçreli tarihçi Hans-Lukas Kieser, Anadolu halklarının o kaotik dönemde bile milliyetçilikler-ötesi toplumsal çözümleri ve bir arada yaşama pratiklerini varetmeye pekâlâ yaklaştığını düşünüyor. Kitabın adı, o zamanlar bu fırsatın kaçırıldığını vurguluyor: Iskalanmış Barış. Kieser, yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmasıyla, o barışçı ve sivil potansiyeli canlı kılmayı amaçlıyor.

 

 Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Iskalanmış Barış
Alt Başlık
Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938
ISBN
9789750511691
Orijinal Adı
Der verpasste Friede, Mission, Ethnie und Staat in den Ostprovinzen der Türkei 1839-1938
Yayın No
İletişim - 1075
Dizi No
Tarih - 34
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
864 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
711 gr
Baskı
5. baskı - Nisan 2018 (1. baskı - Nisan 2005)
Yazar
Hans-Lukas Kieser
Çeviren
Atilla Dirim
Editör
Bahar Siber, Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Bahri Özcan
Dizin
Güneş Akkor
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Hans-Lukas Kieser

HANS-LUKAS KIESER 1957 Zürih doğumlu. Doktorasını Basel’de yaptı. Yeniçağ tarihi üzerine, özellikle Osmanlı tarihi ve Osmanlı-sonrası gelişmelere odaklaşan akademik çalışmalarını Zürih’te sürdürdü. Zürih ve Fribourg Üniversiteleri’nde modern tarih doçentidir. Kitapları: Kurdistan und Europa (Kürdistan ve Avrupa) 1997, Die armenische Frage und die Schweiz (Ermeni Sorunu ve İsviçre) 1999, Konstruktion nationaler Identität und der Umgang mit Geschichte: Balkan - Türkei - Zentralasien - Maghreb (Milli Kimliğin Kuruluşu ve Tarihi Ele Alma Biçimleri: Balkanlar - Türkiye - Orta Asya - Mağrib) 2001, Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah (Ermeni Kırımı ve Şoah) 2002, Aspects of the Political Language in Turkey (Türkiye’de Siyasal Dilin Veçheleri) 2002, Vorkämpfer der “neuen Türkei”: Revolutionäre Bildungseliten am Genfersee 1868-1939 (“Yeni Türkiye”nin Öncüleri: Devrimci Tahsilli Elit Cenevre Gölü Kıyısında 1868-1939) 2005, Turkey - Towards Post-Nationalism? (Türkiye: Post-Milliyetçiliğe Doğru mu?) 2005.Hans-Lukas Kieser

Tüm Hans-Lukas Kieser kitaplarını görmek için tıklayınız.