Himmet, Fıtrat, Piyasa
ISBN
9789750517563

2. baskı - Ekim 2017
343 sayfa


43,00 TL
34,40 TL

Himmet, Fıtrat, Piyasa

AKP Döneminde Sosyal Politika
Aziz Çelik (Der.), Meryem Koray (Der.)

Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma ilişkileri, sendikal haklar, sosyal güvenceler, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm konularıyla etraflı biçimde inceleyen bir temel başvuru kitabı.

AKP iktidarı sosyal politika açısından bir dönüşümü temsil ediyor. Küresel kapitalizmin ve neoliberal politikaların dayatmalarının yanında, bu dönüşümü AKP’nin kendi siyasal-ideolojik zihniyet çerçevesi biçimlendiriyor. Neoliberal, neomuhafazakâr ve neopopülist politikalar AKP’nin sosyal politikalarını kuşatıyor. Sosyal politikanın bu zihniyet dünyasının yön verdiği bir iktidar aracı olarak kullanılmasına yol açıyor. Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma ilişkileri, sendikal haklar, sosyal güvenceler, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm konularıyla etraflı biçimde inceleyen bir temel başvuru kitabı. Üstelik sadece AKP iktidarının anlayış ve uygulamalarına ilişkin eleştirel bir yaklaşım içermiyor. Sosyoekonomik haklar açısından yaşadığımız kayıplara ve toplumda artan eşitsizliklere ilişkin bir duyarlılıktan hareket ederek, hak temelli bir sosyal devlet alternatifine işaret ediyor.

Aziz Çelik, Betül Urhan, Binnur Öktem Ünsal, Gülcan Urhan, Hakan Koçak, Kemal İnal, Kuvvet Lordoğlu, Meryem Koray, Murat Özveri, Osman Öztürk, Örgen Uğurlu, Recep Kapar ve Saniye Dede’nin katkılarıyla...Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş: Bir AKP Dönemi Bilançosu: "AKP ve Sosyal Politika!"
AKP Dönemi: Neo-Liberalizm, Neo-Muhafazakarlık, Neo-Populizm Beşiğinde Sallanan Sosyal Devlet ve Sosyal Politika
Piyasa ve Muhafazakarlığın Elinde Araçsallaşan Eğitim
Sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Hak Kayıpları
AKP Döneminde İstihdam, İşgücü ve İşsizlik
Ak Parti Döneminde İş Hukukunda Güvencesizliğin Kurumsallaşması
AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış Bir Kitleyiz!
AKP İktidarında Sosyal Sigortalar
AKP Döneminde Sosyal Yardım
2000'li yıllarda Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Muhafazakaralığın ve Neo-Liberalizmin Gölgesinde Mi?
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "Çevresel Hassasiyeti İhya" Etme Politikaları: Yapar Gibi Yıkmak
AKP Dönemi Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm
Kitabın Adı
Himmet, Fıtrat, Piyasa
Alt Başlık
AKP Döneminde Sosyal Politika
ISBN
9789750517563
Yayın No
İletişim - 2152
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 358
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
343 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
354 gr
Baskı
2. baskı - Ekim 2017 (1. baskı - Mayıs 2015)
Derleyen
Aziz Çelik, Meryem Koray
Editör
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Ahmet Şık
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Emre Bayın
Dizin
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Aziz Çelik

1963 Rize doğumlu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi SBF Kamu yönetimi bölümü mezunu. Yüksek Lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden "AB Sosyal Politikası ve Türkiye'nin Uyumu" adlı teziyle aldı. Doktorasını 2009 yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde "Vesayetten Siyasete Türkiye'de Sendikacılık (1946-1967): Parti-Devlet İlişkileri " adlı teziyle tadmamladı. 1985-2009 yılları arasında Kristal-İş Sendikası'nda araştırma ve eğitim uzmanı olarak çalıştı. Halen Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir. Başlıca çalışma alanları emek tarihi, sendikacılık ve çalışma ilişkileri ile sosyal politika olup bu konularda yayımlanmış çok sayıda çalışması vardır. Kitapları: AB Sosyal Politikası - Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı (Kitap Yayınevi, 2006); Paşabahçe 1966-Gelenek Yaratan Grev (Zafer Aydın ile birlikte, Tüstav Yayınları, 2006); Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sosyal Diaylog (Meryem Koray ile birlikte, Belediye-İş Yayını, 2007) ve Sina Pamukçu ile Sendikalı Yıllar, (Sosyal Tarih Yayınları, 2010).


Meryem Koray