Denizcan Kutlu

(Dr.) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Kutlu, yüksek lisansını 2008, doktorasını ise “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu” başlıklı tezi ile 2014 yılında Ankara Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezi, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulundu. Türkiye’nin farklı illerinde yoksulluk ve sosyal yardımlar, çağrı merkezi çalışanları, mühendisler ve madenciler üzerine saha çalışmalarına katıldı. TÜBİTAK bursu ile 2013 yılında, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda Misafir Araştırmacı olarak bulundu. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nde Yayın Kurulu üyesidir. Emek ve sosyal politika başlıkları altında sunulan çeşitli bildirilerin yanında, yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır. İlgi alanları, sosyal yardımlar ve işgücü piyasası politikaları, emek ve toplumsal sınıflar, sendikacılık, çalışma ilişkileri ve sanat başlıkları altına yerleştirilebilir. Kitapları: Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin (NotaBene, 2015), Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler (NotaBene, 2017, Ed. Çağrı Kaderoğlu Bulut ile birlikte).