Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset
ISBN
9789750502033

1. baskı - Ocak 2001
407 sayfa


43,00 TL
34,40 TL

Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset

Keçiören Örneği
Ayça Kurtoğlu

Yerel siyaset: “Büyük” “ulusal” siyasetin gölgesinde kalan ama milyonlarca insanın gündelik hayatına nüfuz eden bir ilişki ağı… Şehirlerdeki, kasabalardaki bu ilişki ağı, o “büyük” siyasetin de kılcal damarlarını oluşturuyor. Ayça Kurtoğlu bu kitapta, büyük şehir ortamında siyasetin nasıl “işlediğini” inceliyor, Ankara-Keçiören örneğinde.

Yerel siyaset: “Büyük” “ulusal” siyasetin gölgesinde kalan ama milyonlarca insanın gündelik hayatına nüfuz eden bir ilişki ağı… Şehirlerdeki, kasabalardaki bu ilişki ağı, o “büyük” siyasetin de kılcal damarlarını oluşturuyor. Ayça Kurtoğlu bu kitapta, büyük şehir ortamında siyasetin nasıl “işlediğini” inceliyor, Ankara-Keçiören örneğinde. Reel politika lisanına, gazeteciliğe, yerleşik siyasetbilimine hâkim olan standart kategorilerin ötesine geçip, yerel siyaset ilişkilerinin nasıl bir sosyalleşme sağladığına bakıyor. Örneğin, sosyal bağların ve aidiyetlerin, bu ilişkiler çerçevesinde, nasıl siyasal kâr temin eden “kültürel sermaye” unsurlarına dönüştüğüne... Bu özgül siyasi cemaat oluşumlarının, siyasi temsile ilişkin tasavvurların da gerçek temellerini oluşturduğunu görüyoruz. Yerel siyasi sosyalleşme ağları içinde hemşehriliğin, aile bağlarının, ataerkilliğin, kimlik aidiyetlerinin nasıl kurulduğuna ve nasıl iş gördüğüne ilişkin zengin gözlemlerle beraber zengin bir kavramsal tartışma sunuyor yazar. Siyaseti çok boyutlu bir beşeri etkinlik olarak gören siyaset antropolojisi yaklaşımı, bu çalışmaya geniş bir ufuk açıyor.
Kitabın Adı
Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset
Alt Başlık
Keçiören Örneği
ISBN
9789750502033
Yayın No
İletişim - 968
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 158
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
407 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
293 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2001
Kapak
Utku Lomlu
Editör
Tanıl Bora
Uygulama
Suat Aysu
Yazar
Ayça Kurtoğlu
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Ayça Kurtoğlu

Mramara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans (1981-85) ve yüksek lisans (1986-89), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora (1989-98) öğrenimini tamamladı. Halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir.