Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet
ISBN
9789750503627

1. baskı - Aralık 2005
430 sayfa


Yakında

Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet

Bob Jessop, Alev Özkazanç (Der.), Betül Yarar (Der.)

"Lenin bir keresinde Marksizm'in üç kaynağının olduğunu öne sürmüştü: Alman felsefesi, Fransız politikası ve İngiliz ekonomisi.(...)Buna karşılık, bana ait üç kaynağın ne olduğunu belirteyim: Fransız ya da İtalyan değil Alman politikası; İngiliz değil Fransız ekonomisi ve ne Fransız, ne de başka tür bir felsefe değil, Şili biyolojisi!

"Lenin bir keresinde Marksizm'in üç kaynağının olduğunu öne sürmüştü: Alman felsefesi, Fransız politikası ve İngiliz ekonomisi.(...)Buna karşılık, bana ait üç kaynağın ne olduğunu belirteyim: Fransız ya da İtalyan değil Alman politikası; İngiliz değil Fransız ekonomisi ve ne Fransız, ne de başka tür bir felsefe değil, Şili biyolojisi! Marx'ın Alman felsefesi, Fransız politikası ve İngiliz ekonomisinden yaratıcı bir sentez üretebilme becerisinin British Museum'un kütüphanesinde saatlerce oturarak sırtında ağrılar geliştirme kapasitesinden daha fazlasına dayandığı ileri sürülmüştü. Bu becerinin asıl kaynağı onun kendisini proletaryanın sınıf mücadelesi ile özdeşleştirmiş olmasıydı. Aynı şekilde, Nicos Poulantzas kendi sentezi olan devlete stratejik ve ilişkisel yaklaşımı üretebildiyse eğer, bunun nedeni onun kendisini popüler-demokratik mücadele ve yeni sosyal hareketlerle özdeşleştirmiş olmasıdır denilebilir. Ve eğer ben Alman politikası, Fransız ekonomisi ve Şili biyolojisi arasında bir sentez üretmeyi başardıysam, bunun nedeni benim küçük çapta da olsa Thatcherizm'le yaşanan ideolojik ve politik çatışmaya katılmış olmamdır. Gerçekten de çalışmalarımın çoğunu İngiliz ekonomisinin geçirdiği krizin özgünlüğünü ve bu krize gösterilen Thatcherist tepkinin önemini anlamaya yönelik devamlı yenilenen çabam şekillendirmiştir. Çok uzun yıllardır peşinde koştuğum entelektüel projenin mihenk taşı benim çoğu çalışmamın altyapısını oluşturan bu siyasal boyuttur."

 

Bob Jessop

 

Bob Jessop, Marksist devlet teorisi üzerine uzun zamandır çalışmalar yürüten, bunu çok karmaşık bir teorik arkaplan ve teoriler arası çabayla devam ettiren az sayıdaki akademisyenden birisidir. Betül Yarar ve Alev Özkazanç’ın derlediği makaleleri vasıtasıyla, çalışmalarının önemli bir bölümüne değinme fırsatı sunan bu kitap, çok üretken bir yazar olan Jessop'ın eserlerindeki siyasal boyutu ve bunun çeşitli cephelerdeki yansımalarını sunuyor.
 Kitapta yer alan bölümler
Hegemonya ve Devlet Kuramı
Kapitalist Devlete Dair Yeni Kuramlar
Poulantzas'ın Özgünlüğü, Mirası ve Güncelliği
Siyasi Strateji Olarak Devlet
Birikim Stratejileri, Devlet Biçimleri ve Hegemonik Projeleri
Düzenleme Yaklaşımının 20 Yılı: Zahmete Değdi mi?
Thatcherizm'e Veda Mı? Neo-Liberalizm ve "Yeni Zamanlar"
Küreselleşme, Post-Fordizm ve Yönetişim
Ulusal Ekonomi ve Mantık(sızlık)ları Üzerine Düşünceler
Ulusal Ekonomik ve Ulusal Devletin Geleceğini Anlatılamak? Düzenlemenin Yeniden Haritalandırılması ve Yönetişimin Yeniden İcadı Üzerine Düşünceler
Kentsel Yönetimlerin Düzenlenmesine Neo-Gramscici Bir Yaklaşım: Birikim Stratejileri, Hegemonik Projeler ve Yönetişim
Girişimci Kent: Yerellikleri Yeniden İmajlandırmak, Ekonomik Yönetişimi Yeniden Tasarlamak Ya Da Sermayeyi Yeniden Yapılandırmak?
Kitabın Adı
Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet
ISBN
9789750503627
Yayın No
İletişim - 1128
Dizi No
Politika - 53
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
430 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
309 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2005
Yazar
Bob Jessop
Derleyen
Alev Özkazanç, Betül Yarar
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Kerem Ünüvar
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Bob Jessop

BOB JESSOP eğitimini Exeter University ve University of Cambridge’te tamamladı. Halen Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Özellikle devlet teorisi, korporatizm, düzenleme teorisi, Fordizm ve post-Fordizm, İngiliz politik iktisadı, sosyal teori ve refah devleti üzerine çalışmaktadır. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Social Order, Reform, and Revolution, Londra: Macmillan 1972; Traditionalism, Conservatism, and British Political Culture, Londra: Allen and Unwin 1974; The Capitalist State: Marxist Theories and Methods, Oxford: Blackwell 1982; Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy, Londra: Macmillan 1985; Thatcherism: a Tale of Two Nations, Cambridge: Polity (Kevin Bonnett, Simon Bromley, ve Tom Ling); Karl Marx: Social and Political Thought, Londra: Routledge 1990; State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place, Cambridge: Polity 1990, Strategic Choice and Path-Dependency in Post-Socialism: Institutional Dynamics in the Transformation Process, Aldershot: Edward Elgar (J. Hausner ve K. Nielsen), 1995. Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teoria del Estado y sus consecuencias sociales (Crisis of the Welfare State. Towards a new theory of the state and its social Consequences, Bogatà: Siglo del Hombre, 1999. Globalisering og interaktiv Styring (Globalization and Interactive Governance) Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1999 The Future of the Capitalist State, Cambridge: Polity (2002) STATE/SPACE: a Reader, Oxford: Blackwell (Neil Brenner, Martin Jones ve Gordon MacLeod) (2003).


Alev Özkazanç

1967 yılında Ankara’da doğan Özkazanç, lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans eğitimini Essex Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi üzerine yapmış ve 1998 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Siyasi İktidar ve Meşruiyet Sorunu: 1980’li Yıllarda Yeni Sağ” isimli teziyle doktora derecesini almıştır. Halen aynı fakültede yardımcı doçent olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yayımlanmış pek çok makalesinin yanı sıra, Bob Jessop, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet (der. ve çev, Betül Yarar ile birlikte, İletişim Yayınları, 2005) başlıklı derlemeyi hazırlamış; Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası (Dipnot Yayınları) başlıklı kitabı 2007’de yayımlanmıştır.


Betül Yarar