Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan
ISBN
9789750505829

1. baskı - Nisan 2008
620 sayfa


56,00 TL
44,80 TL

Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan

Symbolae In Honorem
Adile Arslan Avar (Der.), Devrim Sezer (Der.)

Hasan Ünal Nalbantoğlu, hep öğrencileriyle bir “söyleşi”nin parçası olmuş bir öğretmen ve bir entelektüel. Beşeri ve sosyal bilimlerden doğa bilimleri ve mimarlığa uzanan bir yelpazede, çeşitli ilgilere dair zihin açıcı sohbetlerinden ve metinlerinden kaç kuşak yararlandı, yararlanıyor! Sohbetler-ve-metinler diyoruz, çünkü Nalbantoğlu’nun dersleri, söyleşileri ve yazdıkları hep birbiriyle diyalog halinde, birbirini doğuran etkinliklerdir.

Hasan Ünal Nalbantoğlu, hep öğrencileriyle bir “söyleşi”nin parçası olmuş bir öğretmen ve bir entelektüel. Beşeri ve sosyal bilimlerden doğa bilimleri ve mimarlığa uzanan bir yelpazede, çeşitli ilgilere dair zihin açıcı sohbetlerinden ve metinlerinden kaç kuşak yararlandı, yararlanıyor!
Sohbetler-ve-metinler diyoruz, çünkü Nalbantoğlu’nun dersleri, söyleşileri ve yazdıkları hep birbiriyle diyalog halinde, birbirini doğuran etkinliklerdir. Tıpkı sosyal bilimler ve felsefe arasındaki bağ gibi, bu ilişkiyi de hiç koparmamaya talimli bir entelektüel tavır vardır burada. Kendisiyle yapılmış uzun söyleşi, Nalbantoğlu’nun düşünsel macerası yanında, bu tavrı da özetliyor.

Bu söyleşinin yanında elinizdeki derlemede,
Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun ilgileri ve etkileriyle diyalog halinde üretilmiş özgün makaleler üç ana başlık altında bir araya getirildi. Bunlar, “Felsefi Uğraklar”a, “Sosyal ve politik düşünce”ye ve “Akademia, Kültür, Sanat, Mimarlık”a ilişkin yazılardır.

Tansu Açık, Bahattin Akşit, Adile Arslan Avar, Yiğit Aydın, Samet Bağçe, Ulus S. Baker, Fatma Umut Beşpınar-Ekici, Tanıl Bora, Yasin Ceylan, Sinan Kadir Çelik, Ahmet Çiğdem, Ahmet Alpay Dikmen, Zeynep Direk, Derya Erel, Ali Ergur, Özgür Emrah Gürel, H. Sinan Hoşadam, Yonca Hürol, Ahmet İnam, Orhan Koçak, Barış Mücen, Kaan H. Ökten, Elisabeth Özdalga, Doğan Özlem, Sanem Güvenç Salgırlı, Devrim Sezer, Belkıs Ayhan Tarhan, Nilgün Toker, Sezgin Tüzün, Şebnem Yalınay-Çinici, Erdoğan Yıldırım’ın katkılarıyla.Kitapta yer alan bölümler
Hasan Ünal Nalbantoğlu’yla Söyleşi: Seçkin Yalnızlıktan Başkalarıyla Söyleşmek
Kırk Yılın Ötesinden Adım Adım Ünal’ı Tanımak
1964-2007 Zaman-Mekânında Özne Güzargah(lar)ı: Hasan Ünal Nalbantoğlu ve Sosyolojiyle 43 Yıl
‘Nedensellik ve Hiçlik’: Heidegger Üzerine
Fusis Üzerine Birkaç Sözlüksel Tutamak
Tekniğe İlişkin Soru’da Hakikatin Tevellüdü: Aristotales ve Hölderlin
Poetik vs. Neotik: Heidegger ve Bachelar’da Bilim
Bir Emek Süreci Olarak Anlamak
‘Üçüncü’: Hypokeimenon
Elementler’in 4. Ortak Nosyonu Üzerine
Neden Varlığı Sorun Ederiz?
Kaygı ve Tarihsellik
Dünyalı Olmak
Arendt’in Hümanizmi: ‘Genişletilmiş Zihniyet’ Olarak Kültür ve Politika
Antigone’yi Yeniden Okumak: Heidegger’de Politika ve Tragedya
Heidegger’de Ölüm ve Sorumluluk Halleri
Bir Hokus Pokus Hikayesi : Politik Hayvanı ve Yurttaşı Yok Etme Üzerine Dersler!
Otomobilin Şerri: Nurettin Topçu’da Anti-modernist Buğz, Teknoloji Sıkıntısı ve Otomobil Nefreti
Kimlik Kuramı Üzerine: Sosyolojik ve Antropolojik Perspektifler
1990 Sonrası Osmanlı-Türkiye Tarihyazımında Çeviri Denemeleri
Heidegger’in Gülümseyişi
Bilgi Merkezli Akademia’nın Proje/Performans Kaygılı Pazar Yerine Dönüşme Süreci
Nalbantoğlu’ndan Doğru Koşmak: Özne- Nesne İkili, Sosyal Bilimler, Akademisyen Sınıf ve Dahası
Deli Gönül Türkülerde
Bir Sosyal Bilimcinin Diğerini Açıklama Çabası: Çeviri, Yorum ve Söyleşi
İtaat, Bilinç ve Şüphe
Müziği Yazmak Okumak
Ekonomi-Tektonik İlişkisi ve Mimari Sorumluluk Konularına Eleştirel Bir Bakış
Kitabın Adı
Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan
Alt Başlık
Symbolae In Honorem
ISBN
9789750505829
Yayın No
İletişim - 1303
Dizi No
Armağan Kitaplar - 5
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
620 sayfa
En
160 mm
Boy
230 mm
Ağırlık
723 gr
Baskı
1. baskı - Nisan 2008
Kapak
Suat Aysu
Kapaktaki Çizim
Aydan Çelik
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ceren Kınık
Derleyen
Adile Arslan Avar, Devrim Sezer
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Adile Arslan Avar

ODTÜ'de Sosyoloji doktorası yaptı. İzmir Teknoloji Üniversitesi'nde yardımcı doçent.  Symbolae in Honorem: Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan ve “Poetik vs Noetik: Heidegger ve Bachelard’da Bilim” kitaplarının yazarı.


Devrim Sezer

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ekonomi lisansı ile siyaset bilimi yüksek lisansını ODTÜ’de, siyaset teorisi yüksek lisansı ile doktorasını London School of Economics ve Carleton Üniversitesi’nde tamamladı. Siyaset felsefesi tarihi, Antik Yunan tragedyaları, edebiyat ve siyasal düşünce, demokrasi ve cumhuriyetçilik kuramları, modernite ve eleştirileri, kolektif bellek ve geçmişle hesaplaşma başlıca ilgi alanları.  Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak (Nazile Kalaycı ile; Metis Yayınları, 2017) ve Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan: Symbolae in Honorem (Adile Arslan ile; İletişim Yayınları, 2008) kitaplarını hazırladı. Makaleleri History of Political Thought, History of European Ideas, Toplum ve Bilim, Cogito, felsefelogos dergilerinde ve çeşitli derleme kitaplarda; kitap eleştirisi/tartışma/çeviri alanındaki çalışmaları ise Virgül, Birikim ve Baykuş dergilerinde yayımlandı. Hannah Arendt, Karl Jaspers ve Raphael Lemkin’in eserlerinde soykırım, geçmişle hesaplaşma ve kolektif bellek/sorumluluk temalarını irdeleyen bir kitap üzerinde çalışmaktadır. 2018-19 akademik yılı için Viyana Wiesenthal Holokost Çalışmaları Enstitüsü'ne araştırmacı olarak davet edilmiştir.