Devrim Sezer

İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, London School of Economics and Political Science ve Carleton Üniversitesi'nde öğrenim gördü. ODTÜ (1995-2000) ve Carleton Üniversitesi'nde (2000-2005) asistan olarak çalıştı. Sabancı Üniversitesi (2004), Ege Üniversitesi (2009) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (2005- ) politika teorisi/felsefesi alanında çeşitli dersler verdi. Genel olarak modern ve çağdaş politika felsefesi, özel olarak ise özgürlük/kamusal alan/yurttaşlık, insan hakları/tanınma politikası, kozmopolitanizm, cumhuriyetçilik, modernlik, hermeneutik ve Eleştirel Teori temel ilgi alanları.