Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet
Çeviri
Zerrin Ateşer, Selda Somuncuoğlu

ISBN
9789750500404

4. baskı - Aralık 2016
264 sayfa


Yakında

Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet

Leonore Davidoff

Leonore Davidoff´un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyazımında marjinalleştirilip dışlanan faaliyetler ve kesimler inceleniyor. Bu konuların fazla `özel` sayılıp göz ardı edilmesine yol açan iktidar dinamikleri araştırılırken, iktidar ilişkileri basit ve mekanik ilişkiler olarak değil, olanca karmaşıklığı ve çokboyutluluğu içinde ele alınıyor.

Leonore Davidoff´un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyazımında marjinalleştirilip dışlanan faaliyetler ve kesimler inceleniyor. Bu konuların fazla `özel` sayılıp göz ardı edilmesine yol açan iktidar dinamikleri araştırılırken, iktidar ilişkileri basit ve mekanik ilişkiler olarak değil, olanca karmaşıklığı ve çokboyutluluğu içinde ele alınıyor. Özel ile kamusal, kültür ile doğa, ev ile iş, bedensel ile düşünsel gibi ikili ayrımların nasıl kurulduğunu 19. yüzyıl İngilteresi özelinde inceleyen yazar, bu ayrımların iktidar açısından işlevselliğini gösterirken yeni kavramsallaştırmaların gerekliliğini ortaya koyuyor. Davidoff´a göre, somut tarihsel olguların (çeşitli bağlamlarda aile/akrabalık ilişkilerinin, ev işlerinin, hizmetçilerin vb.) incelenmesi, sözkonusu hiyerarşik ayrımların aşılması, mevcut sosyal analiz modellerinin ötesine geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Derlemede ayrıca, Ferhunde Özbay´ın `Evlerde El Kızları: Cariyeler, Evlatlıklar, Gelinler` adlı makalesi yer alıyor. Davidoff´un getirdiği kavramsal açılımlardan yararlanan Özbay, `öteki kadın` kavramının özel alanda kurulmasını derinlemesine araştırıyor. Ayşe Durakbaşa´nın yayına hazırladığı bu kitabın, benzer kaygılar taşıyan yeni çalışmaların önünü açacağını düşünüyoruz.
Kitabın Adı
Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet
ISBN
9789750500404
Yayın No
İletişim - 801
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 124
Alan
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Tarih
Sayfa Sayısı
264 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
201 gr
Baskı
4. baskı - Aralık 2016 (1. baskı - Mayıs 2002)
Yazar
Leonore Davidoff
Yayına Hazırlayan
Ayşe Durakbaşa
Çeviren
Zerrin Ateşer, Selda Somuncuoğlu
Editör
Tansel Güney
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Leonore Davidoff

1932’de New York’ta doğdu. Uzun yıllar İngiltere’de Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders verdi. Kültürel ve Sosyal Tarih Merkezi’nin kurucusu ve yöneticisiydi. Özellikle feminist tarih ve sosyal tarih alanında çok sayıda makalesi vardır; bunlardan bazıları İspanyolca, İtalyanca ve Almanca’ya çevrildi. Davidoff, Gender and History dergisinin de kurucu editörlerindendi. 2014 yılında hayatını kaybetti. Kitapları: The Best Circles: Society, Etiquette and the Season (Croom Helm, 1973); B. Westover ile birlikte der. Our Work, Our Lives, Our Worlds: Women’s History and Women’s Work (McMillan, 1986); C. Hall ile birlikte Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850 (Hutchinson, 1987); Worlds Between: Historical Perspectives on Gender and Class (Routledge, 1995); Megan Doolittle, Janet Fink ve Katherine Holden ile birlikte The Family Story: Blood, Contract and Intimacy, 1830-1960 (Longman, 1999).