Carl Schmitt'in Meydan Okuması
Çeviri
Hivren Demir Atay, Hakan Atay

ISBN
9789750526589

1. baskı - Nisan 2019
295 sayfa


37,50 TL
30,00 TL

Carl Schmitt'in Meydan Okuması

Chantal Mouffe (Der.)

Schmitt’in liberalizmi en iyi kavrayan figürlerden biri olduğu açıktır. Bilhassa devlet, hukuk ve temsilî kurumlar üzerine yazdıkları büyük yankı uyandırmış, bilhassa rasyonel bir uzlaşma zemininin olanaklı olmadığını iddia etmesi ve siyasalı dost-düşman ikiliği olarak kavraması büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. Chantal Mouffe’un derlediği makalelerden oluşan Carl Schmitt’in Meydan Okuması bu iddiaların hem kendileriyle hem de politik sonuçlarıyla, dolayısıyla günümüze kadar uzanan etkileriyle yüzleşen makalelerden oluşuyor.

“Schmitt’in liberalizmi sorgulaması, bütün bu kusurlarına rağmen, gayet güçlü bir sorgulamadır. Liberal demokrasinin çeşitli zayıflıklarını gözler önüne serer ve kör noktasını ortaya çıkarır. Bu eksiklikler göz ardı edilmemelidir. Eğer inandırıcı ve sadakat gösterilebilecek bir demokratik toplum görüşü ileri süreceksek, söz konusu noksanların dile getirilmesi gerekir. Schmitt, içgörülerinden yararlanarak kendisinden bir şeyler öğrenebileceğimiz bir rakiptir.”

Bugün Carl Schmitt’ten ne öğrenebiliriz? Mouffe’un tabiriyle içinde bulunduğumuz “post-politik çağı” anlamakta Schmitt’in bilhassa “siyasal”a dair çözümlemelerinden öğrenilebilecek neler vardır? Schmitt’in liberalizmi en iyi kavrayan figürlerden biri olduğu açıktır. Bilhassa devlet, hukuk ve temsilî kurumlar üzerine yazdıkları büyük yankı uyandırmış, bilhassa rasyonel bir uzlaşma zemininin olanaklı olmadığını iddia etmesi ve siyasalı dost-düşman ikiliği olarak kavraması büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. Chantal Mouffe’un derlediği makalelerden oluşan Carl Schmitt’in Meydan Okuması bu iddiaların hem kendileriyle hem de politik sonuçlarıyla, dolayısıyla günümüze kadar uzanan etkileriyle yüzleşen makalelerden oluşuyor. Paul Hirst, Slavoj Žižek, David Dyzenhaus, Ulrich K. Preuss gibi kendi alanlarında etkili isimler çağımızın dinamiklerini onunla didişerek ama onun kavramlarıyla sorgulamayı deniyor.

“Siyasi birliği” yeniden düşünmenin gerekliliği aşikârdır. O halde, Schmitt’ten öğrenecek çok şey var.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Carl Schmitt’in Kararcılığı
Post-Politika Çağında Carl Schmitt
Carl Schmitt ve Liberal Demokrasinin Paradoksu
Carl Schmitt ve “Dünya Birliği”
Devlete İtibarını İade Etmek
Karl’dan Carl’a: Bir Marx Okuru Olarak Schmitt
Carl Schmitt ve Max Adler: Siyasetle Demokrasinin Uzlaşmazlığı
Carl Schmitt Max Weber’e Karşı: Hukuki Rasyonalite ve İktisadi Rasyonalite
Siyasi Düzen ve Demokrasi: Carl Schmitt ve Etkisi
Carl Schmitt ve Avrupa Hukuk Bilimi
Devlet Etiği ve Çoğulcu Devlet
Kitabın Adı
Carl Schmitt'in Meydan Okuması
ISBN
9789750526589
Orijinal Adı
Challenge of Carl Schmitt
Yayın No
İletişim - 2751
Dizi No
Politika - 188
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
295 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
241 gr
Baskı
1. baskı - Nisan 2019
Çeviren
Hivren Demir Atay, Hakan Atay
Editör
Aybars Yanık
Derleyen
Chantal Mouffe
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Chantal Mouffe

Westminster Üniversitesi’nde politika teorisi profesörüdür. Radikal demokrasi üzerine yazdıkları ve hegemonyayı kendine özgü kavrayışı akademik mecralarda hararetli tartışmalara neden olmuştur. Podemos, Boyun Eğmeyen Fransa gibi siyasal hareketlerin benimsediği sol popülist stratejinin önde gelen kuramcılarından biridir. Önde gelen yapıtları: The Return of the Political (Siyasetin Dönüşü, Epos Yayınları), Ernesto Laclau’yla birlikte yazdıkları Hegemony and Socialist Strategy (Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim Yayınları), The Democratic Paradox (Demokratik Paradoks, Epos Yayınları), On The Political (Siyasal Üzerine, İletişim Yayınları) ve Agonistics (Dünyayı Politik Düşünmek: Agonistik Siyaset, İletişim Yayınları). Ayrıca Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Londra:Verso) ve The Challenge of Carl Schmidt (Carl Schmidt’in Meydan Okuması, İletişim Yayınları) başlıklı derlemelerin editörlüğünü yapmıştır.