Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları
Çeviri
Meltem Karatoprak

ISBN
9789750505300

6. baskı - Eylül 2019
231 sayfa


30,50 TL
24,40 TL

Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları

Çağlar Keyder (Der.), Nazan Üstündağ (Der.), Tuba Ağartan (Der.), Çağrı Yoltar (Der.)

Sağlık hizmetleri, devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların daima başında gelir. Ama bu hizmetler, nüfusun kaçta kaçını kapsar, kimleri ‘görmezden gelir’? Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, sağlık bir vatandaşlık hakkına dönüşürken, dünyanın öteki bölgeleri de bu reform “rüzgârlarına” kapılıyorlar. IMF ile Dünya Bankası’nın da desteklediği bu insanî tutumun gerçek nedeniyse, insanları küresel piyasa oyununda tutmak.

Sağlık hizmetleri, devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların daima başında gelir. Ama bu hizmetler, nüfusun kaçta kaçını kapsar, kimleri ‘görmezden gelir’? Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, sağlık bir vatandaşlık hakkına dönüşürken, dünyanın öteki bölgeleri de bu reform “rüzgârlarına” kapılıyorlar. IMF ile Dünya Bankası’nın da desteklediği bu ‘insanî’ tutumun gerçek nedeniyse, insanları küresel piyasa oyununda tutmak. Elbette her yeni reform paketiyle, özel sektörün sağlık alanındaki işgali genişliyor ve devletin tek başına hizmet vermesinin etkin olmadığı ileri sürülerek, maaşlı sağlık personeli istihdamının daraltılması öneriliyor. Gelişmekte olan ülkeler, reformları kendi koşullarına göre eğip bükerek, vaat edilen eşitlik ve hakkaniyet koşullarını en başta ortadan kaldırıyorlar. Peki ya Türkiye? Nüfusun tamamını kapsamaktan uzak “Genel Sağlık Sigortası” tasarısı, primlerini ödemeyenlerin sağlık hizmetinden mahrum bırakılmasını esas alıyor. Prim sistemi üzerine kurulan bir sağlık sigortasının, Türkiye gibi ekonomik istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir ülkede yol açabileceği felaketleri düşünmek bile korkutucu. Avrupa’nın farklı ülkelerinden akademisyenlerin, Avrupa’daki “sağlık hizmetleri” kavramını ve uygulamaların tarihini ele aldıkları, sorunlarını ulusal ölçeklerde tartıştıkları ve reform önerilerini değerlendirdikleri bu kitap, sağlık hizmetinin devletin vatandaşa karşı asli görevi olduğunu ve yaratılmaya çalışılan ‘müşteri-satıcı’ ilişkisinin çarpıklığını bir kez daha tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.Kitapta yer alan bölümler
Sağlıkta Reform Salgını
Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşümü: Bir Devlet Etnografisi
Piyasa ve Politika Arasında Sağlık Hizmetleri’nin Konumu
Türkiye’de Sağlık Reformunun Tarihçesi
Doğu Avrupa’da Sağlık Reformu
Güney Avrupa’da Sağlık Reformu
Yunanistan’da Sağlık Reformu
Sağlık Reformlarında Bir Akdeniz Paradigması Oluşturulabilir Mi?
Sağlık Politikaları Sürecinde Öğrenme
Kitabın Adı
Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları
ISBN
9789750505300
Yayın No
İletişim - 1257
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 216
Alan
Sağlık, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
231 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
192 gr
Baskı
6. baskı - Eylül 2019 (1. baskı - Eylül 2007)
Editör
Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Barış Sağlam
Derleyen
Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan, Çağrı Yoltar
Çeviren
Meltem Karatoprak
Kapak Resmi
Ahmet Güler
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Çağlar Keyder

1947 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra ABD’de lisans ve doktora eğitimi gördü. 1969 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümü’ne asistan olarak girdi. ODTÜ’deki öğretim üyeliği 1982’ye kadar devam etti. Bu tarihten sonra New York Eyalet Üniversitesi Binghamton Kampüsü’nde Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Halen Binghamton’da ve 1994’ten beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan Çağlar Keyder, Oxford, Chicago, California ve Washington üniversitelerinde de değişik dönemlerde ders verdi. Keyder’in ilk kitabı 1976 yılında Birikim Yayınları’ndan yayımlanan Azgelişmişlik, Emperyalizm ve Türkiye’dir. 1978 yılında İngiltere ve Fransa’da İktisadi Büyüme 1870-1914: Yirminci Yüzyıla İki Yol (P. K. O’Brien ile beraber) adlı kitabı, 1982’de ise Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, 1923-1929 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993) başlıklı tezi yayımlandı. 1987 yılında Verso Yayınları tarafından State and Class in Turkey adıyla yayımlanan kitabının Türkçesi 1989’da Türkiye’de Devlet ve Sınıflar adıyla İletişim Yayınları’ndan çıktı. 1975 ile 1985 arasında tarımsal yapılar ve dönüşümler üzerine bir dizi makale yazmış, yine bu yıllarda Osmanlı toplumsal yapısı üzerine çeşitli çalışmalar yapmıştır. 1993’te yayımlanan Ulusal Kalkınmacılığın İflası (Metis Yayınları, 1993) adlı kitabında global dönüşümler ve bu dönüşümlerin Türkiye’ye etkileri incelenir; 1999 yılında basılan derlemesi İstanbul: Küreselle Yerel Arasında (Metis Yayınları, 2000) ise aynı dinamiklerin kentsel etkilerini çözümlemeye yöneliktir. Çağlar Keyder’in makalelerini derlediği Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliğine 2003’te, Toplumsal Tarih Çalışmaları adlı kitabı 2009’da, Bildiğimiz Tarımın Sonu: Küresel İktidar ve Köylülük (Zafer Yenal’la birlikte) 2013’te İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.


Nazan Üstündağ

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında Indiana Üniversitesi’nde “Moderne Ait Olmak: Türkiye Kentlerinde Kadınların Çilesi ve Öznellikleri” isimli doktora tez çalışmasını bitirmiştir. Sağlık reformu konusunda bir kitap derlemiştir. Çalışmaları postkolonyalite, feminist teori, anlatı metotları, devlet ve şiddet çalışmaları ve devlet etnografyası konularını içermektedir. 2013’ten beri dünyada barış süreçleri hakkında yazılar yazmaktadır. Özgür Gündem, Feminist Yaklaşımlar, Bianet ve T24’te aktüel yazıları yer almaktadır. Ayrıca Türkiye Jadaliyya sayfasının editörlerindendir. Barış için Kadın Girişimi, Barış için Akademisyenler ve Barış Meclisi’nin ku-rucularındadır.


Tuba Ağartan

Tuba Ağartan 1998 yılında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Doktora derecesini 2008 yılında State University of New York (SUNY) Binghamton Üniversitesi’nden almış olup, halen ABD’de Providence College Sağlık Politikaları ve Yönetimi Programı’nda öğretim üyesidir. Uzmanlık alanları karşılaştırmalı sağlık sistemleri, sağlık sosyolojisi ve sağlık alanında reform konularıdır. 


Çağrı Yoltar