Ankara'nın Kamusal Yüzleri
ISBN
9789750500824

4. baskı - Şubat 2017
246 sayfa


32,50 TL
26,00 TL
Başkent Üzerine Mekân-Politik Tezler

Ankara'nın Kamusal Yüzleri

Güven Arif Sargın (Der.)

Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i, ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek, Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da `öngörülmemiş`, ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar.

Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i, ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek, Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da `öngörülmemiş`, ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar. Ve Ankara´nın, kalabalıklara evsahipliği yapan bir başka kamusal mekânı: Yüksel Caddesi yaya bölgesi... Kentsel gündelik hayatın asli bir unsuru olan, kamusal bir mekânda `yürüme` deneyimi için mecralar açan, bu `faaliyete` biçim veren bir alan... Kızılay, Ulus, Sıhhiye meydanlarını ve Yüksel yaya bölgesini `okuyarak`, kentin, kamusal alanın, politikanın anlamlarını çözümleyen yazılar yer alıyor elinizdeki kitapta. Ankara´nın ve genel olarak kentin çoğul kamusal kimlikleri üzerine, kentsel kimlik ve `kamusal bilinç` arasındaki gerilim üzerine kuramsal bir temele yaslanan yazılar... `Başkent`te gün be gün `katedilen` mekânların tarihi, değişimi, bugünü ve muhtelif çehrelerine ilişkin tasvirler sunan bir Ankara kitabı... Aynı zamanda, politik ve kuramsal bir inceleme: mekânın politikasına dair...Kitapta yer alan bölümler
Kamu, Kent ve Politika
Cumhuriyet’in Kamusal Mekanı Olarak Kızılay Meydanı
Yüksel Yaya Bölgesi’nde Yürümek
Öncü Halk Sağlığı Projelerinin Kamusal Mekanı Olarak Sıhhiye
Toplum Belleğinin Ulus Meydanı Üzerinden Kurgulama Çabası
Cumhuriyet Dönemi Kamusal Mekanları İçin Bir Çalışma Programı
Üst Başlık
Başkent Üzerine Mekân-Politik Tezler
Kitabın Adı
Ankara'nın Kamusal Yüzleri
ISBN
9789750500824
Yayın No
İletişim - 850
Dizi No
Memleket Kitapları - 6
Alan
Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Tarih
Sayfa Sayısı
246 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
206 gr
Baskı
4. baskı - Şubat 2017 (1. baskı - Kasım 2002)
Kapak
Utku Lomlu
Derleyen
Güven Arif Sargın
Uygulama
Suat Aysu
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Güven Arif Sargın

(Yard. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü) 1986 yılında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, "Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Çatışmaları" üzerine, 1989 yılında, aynı üniversitede tamamladı. 1990-1996 yılları arasında, University of Wisconsin-Madison'da, "Politika, Kentsel-Çevresel Tarih ve Kuram'ı" alanında doktora çalışmasını tamamlayarak, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde göreve başladı. Mimari Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra, "Kentsel Mimarlık" ve "Politika ve Mekân" konularında yüksek lisans dersleri veren yazarın, "Nature as Space; (re)Understanding Nature and Natural Environments" başlıklı bir derlemesi bulunmaktadır. 2001 yılında yayımlanan, Şevki Vanlı, Düşünceler ve Tasarımlar adlı kitabın derleyenidir. Yazarın, Kentsel-Çevresel Dönüşüm, Politika ve Mimarlık üzerine makaleleri bulunmaktadır.