N. Emrah Aydınonat

İktisat lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Erasmus Üniversitesi Rotterdam’da iktisat ve felsefe alanında doktora yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi. Daha önceki kitapları: Modern Uluslararası İktisat Teorisinin Kökenleri (Siyasal Kitabevi, 2007), The Invisible Hand in Economics: How Economists Explain Unintended Social Consequences (Routledge, 2008) ve Görünmez Adam Smith (İletişim, 2010, der., Mine Kara ile birlikte). Daha fazla bilgi için: http://www.neaydinonat.com