Görünmez Adam Smith
ISBN
9789750508042

2. baskı - Ocak 2018
238 sayfa


31,00 TL
24,80 TL

Görünmez Adam Smith

N. Emrah Aydınonat (Der.), Mine Kara (Der.)

Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor.

Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor. Bu eksikliği gidermeye çalışan, Smith’i Aydınlanma bağlamında ele alan, çağını aşan görüşleri ve ünlü görünmez el kavramı çerçevesinde irdeleyen makalelerden oluşan bir kitap elinizdeki. Bir başka özelliği daha var ki memleket sathında az bulunur türden bir kolektif çalışmaya dayanıyor. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu İktisadi Düşünce Girişimi, Smith’i çeşitli yönleriyle ele alan bir çalıştay düzenledi. Görünmez Adam Smith kitabı, bu çalıştayda sunulan bildirilerden oluştuğu gibi, girişimin iktisatla ilgili benzer nitelikte çalışmalarının da ilkini oluşturuyor.
Eyüp Özveren, Dinç Alada, Feridun Yılmaz, Ragıp Ege, Mine Kara, Emrah Aydınonat, Hüseyin Özel ve Metin Sarfati kitaba katkıda bulunan iktisatçılar… Smith’i keşfetmek, anlamak ya da hatırlamak için iyi düşünülmüş, emek verilmiş, ne anlattığını bilen gerçekten güzel bir başvuru kitabı…


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Bir Sosyal Bilimci Olarak Adam Smith’in Uzak Görüşlülüğü
Adam Smith’de Yanılabilirlik Fikrinin Güncelliği
İskoç Aydınlanması ve Adam Smith
Adam Smith’in François Quesnay Eleştirisi Üzerine
Yerleşik İktisatta Bireyselcilik: Adam Smith ve Friedrich von Hayek Üzene Bazı Gözlemler
Adam Smith’in ‘Görünmez El’i: Doğru SANIYOR Olabileceğiniz Yanlışlar
‘Görünmez El’ ve Adam Smith’in (Kötüye?) Kullanımı
Görünmeyen El Metaforu
Kitabın Adı
Görünmez Adam Smith
ISBN
9789750508042
Yayın No
İletişim - 1514
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 251
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
238 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
201 gr
Baskı
2. baskı - Ocak 2018 (1. baskı - Eylül 2010)
Derleyen
N. Emrah Aydınonat, Mine Kara
Editör
Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

N. Emrah Aydınonat

İktisat lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Erasmus Üniversitesi Rotterdam’da iktisat ve felsefe alanında doktora yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi. Daha önceki kitapları: Modern Uluslararası İktisat Teorisinin Kökenleri (Siyasal Kitabevi, 2007), The Invisible Hand in Economics: How Economists Explain Unintended Social Consequences (Routledge, 2008) ve Görünmez Adam Smith (İletişim, 2010, der., Mine Kara ile birlikte). Daha fazla bilgi için: http://www.neaydinonat.com


Mine Kara

Mine Kara 1961 Ankara doğumludur. İktisatta lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.