Yerli ve Milli Gündelik Hayat
ISBN
9789750521157

1. baskı - Aralık 2016
352 sayfa


40,00 TL
32,00 TL

Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Mesut Yücebaş (Der.)

Günümüz gündelik hayat ideolojisinin ve temsillerinin zengin bir dökümü var elinizdeki kitapta. Bir “devlet hücresi” gibi hayal edilen aile... Reklamlardaki esnaf tipolojilerinin çizdiği milli ahlâk ölçüsü...

Minibüs-dolmuşlarda ayet-bayrak-nazar boncuğu kutsal üçlüsü... Medyanın televizyon-sonrası evresinde inşa edilen yeni izleyici kimliğine dair gözlemler... Suçun ırksallaştırılmasına “yarayan” kapkaç “gündemi”... Resmî-milliyetçi tarihçiliğin gündeliğe yansımaları... “Türk tipi kara ütopya” olarak Metal Fırtına romanı..

Ve “yerli” taşra sahnesi olarak Gaziantep: “Girişimci Kent” kimliği, yemek ve mutfak etrafında kurulan saadet söylemi, muhafazakâr taşra koşullarında emekçi kadınların zihniyet dünyası...

“Günümüz Türkiyesi’nin gündelik hayat estetiği iç içe geçmiş iki bağlam tarafından şekillendiriliyor. İlki, küresel piyasa koşulları aracılığıyla belirlenmiş ve yaşamın ekonomik olmayan alanlarını da etkileyen bir ekonomik kültürlenme biçimi... İkincisi, bununla ilintili bir tür kimlik katıcı öz olarak karşımıza çıkan yerlileşme/yerelleşme talebi. (...) Zaman zaman yerliliğin küresel piyasa mekanizma ve simgeselleriyle bezendiği ve böylece yerelliğin yeniden üretildiği bir estetizasyon sürecidir bu... Hatta kendisini merkeze karşıt olarak kuran yerelliğin, bu karşıtlığı yeniden üretme potansiyelini açığa çıkaran ve bunu siyasetin diline de tahvil eden bir estetize etme biçimiyle karşı karşıyayız: yerli ve milli.”


Günümüz gündelik hayat ideolojisinin ve temsillerinin zengin bir dökümü var elinizdeki kitapta. Bir “devlet hücresi” gibi hayal edilen aile... Reklamlardaki esnaf tipolojilerinin çizdiği milli ahlâk ölçüsü...

Minibüs-dolmuşlarda ayet-bayrak-nazar boncuğu kutsal üçlüsü... Medyanın televizyon-sonrası evresinde inşa edilen yeni izleyici kimliğine dair gözlemler... Suçun ırksallaştırılmasına “yarayan” kapkaç “gündemi”... Resmî-milliyetçi tarihçiliğin gündeliğe yansımaları... “Türk tipi kara ütopya” olarak Metal Fırtına romanı..

Ve “yerli” taşra sahnesi olarak Gaziantep: “Girişimci Kent” kimliği, yemek ve mutfak etrafında kurulan saadet söylemi, muhafazakâr taşra koşullarında emekçi kadınların zihniyet dünyası...

Gökhan Gökgöz, Mehmet Nuri Gültekin, O. Özgür Güven, Gökçen Başaran İnce, Meltem Karadağ, M. Emre Köksalan, Muhsin Soyudoğan, Ayşen Utanır, Mesut Yücebaş ve Semiray Yücebaş’ın katkılarıyla.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
İdeolojik Bir Okuma Pratiği Olarak Resmî Türk Tarihçiliği ve Gündelik Hayattaki Yansımaları
Bir Türkiye Masalı: Metal Fırtına’yı Okuma Denemesi
Gaziantep’in “Girişimci Kent” Kimliğini Yeniden Okumak
Gaziantep: Muhafazakâr Bir Taşra Kenti ve Emekçi Kadınların Zihin Halleri
Gaziantep’te Yemek ve Mutfağın Toplumsal Üretimi: Et ve Mutluluk
Aile, Devlet, Millet Bağının Yeni Görünümleri: Biz Yeniden Hep Büyük Bir Aileyiz Hem de Reklamlardayız
Gündelik Hayatta Kolektif Belleğin İnşası: Minibüs Sembolleri Üzerine Bir Değerlendirme
Gündelik Hayatın Mağdur ve Mağruru Esnaflar: Reklamlarda Esnaf Tipolojileri
Post-Televizyon ve Gündelik Hayat: Yeni Bir İzleyici Kimliği İnşası
Psikopat, Sabıkalı, Umutsuz: Suçun Irksallaştırılması ve Kapkaç
Kitabın Adı
Yerli ve Milli Gündelik Hayat
ISBN
9789750521157
Yayın No
İletişim - 2404
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 399
Alan
Sosyoloji, Tarih
Sayfa Sayısı
352 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
285 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2016
Derleyen
Mesut Yücebaş
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Erkan Küçük
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Hüseyin Türk
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Mesut Yücebaş

1976 İzmir doğumlu. Bir tornacının oğlu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Liseyi, İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında yerel gazetelerde muhabirlik yaptı. 2001 ile 2012 yılları arasında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında aynı üniversitede “Neo-Liberal Siyasal Dönemde Türk Yazılı Basın Haber İçeriklerinde Akademisyen Kimliğinin Kurulumu” başlıklı tezi ile doktor unvanını aldı. 2012 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Üniversite, akademi, bilim ve medya, tüketim kültürü, taşra ve esnaflar hakkında akademik çalışmaları bulunmaktadır.