"Süreç"
ISBN
9789750523663

1. baskı - Mart 2018
367 sayfa


40,50 TL
32,40 TL

"Süreç"

Kürt Çatışması ve Çözüm Arayışları
Cuma Çiçek

“Çözüm süreci” neden başarısız oldu? Cuma Çiçek, son derece serinkanlı ve çok yönlü bir yaklaşımla, bu “başarısızlığın” analizini yapıyor.

“Süreç”… 2013-2015 arasında Türkiye’de “süreç” deyince, Kürt meselesiyle ilgili yürütülen “çözüm süreci” anlaşılıyordu. Bunu “barış süreci” diye tanımlayanlar da, “ihanet süreci” diye tanımlayanlar da vardı. Ülkenin en yakıcı sorunuyla ilgili bu “süreç”, gündemi yoğun biçimde kapladıktan sonra, hızla sona erdi ve sanki hiç yaşanmamış gibi adeta buharlaştı.

“Çözüm süreci” neden başarısız oldu? Cuma Çiçek, son derece serinkanlı ve çok yönlü bir yaklaşımla, bu “başarısızlığın” analizini yapıyor.

Çiçek’in dikkat çektiği ilk nokta, her konuda benimsemeye yatkın olduğumuz “bize özgücü” yaklaşımla sınırlı kalmamak. Özellikle Filipinler ve Endonezya örneklerini inceleyerek, çatışma çözümlerini dünyayla mukayeseli olarak ele alıyor. Bu mukayese, Türkiye’deki sorunun gerçekten özgün olan yanlarını da daha iyi görmeyi sağlıyor. Müzakere seçeneğinin tıkanmasının başlıca nedenleri olarak jeopolitik etkenler ve güvenlik ikilemi, tarafları “sınırlayan” nesnel ve öznel faktörler (gerek iktidar partisinin gerek ana akım Kürt siyasetinin “problemleri”), muhalefetin etkisi, “üçüncü tarafların” rolü, bizzat sürecin kurumsal yapısındaki sorunlar masaya yatırılıyor. Hayati önemdeki bir sorunla ilgili önemli bir girişime, sanki hiç olmamış gibi muamele etmemek ve bu tecrübeden gerçekten bir şeyler öğrenebilmek için ufuk açıcı bir çalışma.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
"Süreç"
Alt Başlık
Kürt Çatışması ve Çözüm Arayışları
ISBN
9789750523663
Yayın No
İletişim - 2604
Dizi No
Bugünün Kitapları - 229
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
367 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
302 gr
Baskı
1. baskı - Mart 2018
Yazar
Cuma Çiçek
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Hüseyin Türk
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Cuma Çiçek

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da gördükten sonra 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Aynı üniversitede 2005-2008 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Tezinde Diyarbakır’da yönetişim sürecini eleştirel bir perspektifle ele aldı. 2009-2014 yılları arasında Paris Politik Etütler Enstitüsü’nde (Institut d’Etudes politiques de Paris - Sciences Po.) Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Politikaları/Eylemleri alanında doktorasını tamamladı. Birikim, Praksis, İktisat Dergisi, Turkish Studies, Dialectical Anthropology dergilerinde Kürt meselesi, Kürt İslâmcılığı, yerel yönetimler, bölgesel eşitsizlik, sınıf ve kimlik ilişkileri, çatışma çözümü ve toplumsal barış inşası konularında makaleleri yayınladı. Şu an Paris Politik Etütler Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Merkezi (Centre de Recherches Internationales - CERI) bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Yayınlanan kitapları: The Kurds of Turkey: National, Religios and Economic Identities [Türkiye Kürtleri: Ulusal, Dini ve Ekonomik Kimlikler] (Londra: I.B. Tauris, 2017); Ulus, Din, Sınıf: Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşası (İstanbul: İletişim, 2015); Zimanek Çima Tê Qedexekirin: Polîtîkayên Zimanî û Rewşa Kurdî li Tirkiyeyê [Bir Dil Neden Yasaklanır: Dil Politikaları ve Türkiye’de Kürtçenin Durumu] (İstanbul: Peywend Yayınları, 2013); Küreselleşme ve Yerel Demokrasi: Liberal Katılımın Söyleminin Sınırları & Diyarbakır Örneği (İstanbul: Vate Yayınları, 2011); Demokratikleşme Süreçlerinde Sivil Toplum Örgütleri: Bir Alan Araştırması Örneği Olarak Güneydoğu (İstanbul: Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2004).Cuma Çiçek

Tüm Cuma Çiçek kitaplarını görmek için tıklayınız.