Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları
Çeviri
Öykü Elitez

ISBN
9789750518935

1. baskı - Şubat 2016
148 sayfa


Yakında

Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları

Sidonie Naulin, Anne Jourdain

Bourdieu’nün sosyolojiye yaptığı katkıların ve aldığı eleştirilerin derli toplu sunulduğu, Bourdieu sosyolojisine giriş niteliğindeki kitap, bu sosyolojik yaklaşımın günümüz düşünce dünyası üzerindeki dikkat çekici etkisini değerlendirme imkânı veriyor.

Pierre Bourdieu, 20. yüzyılın Fransız sosyologları arasında, bugün dünyada en çok tanınan ve sosyolojik yöntemi en çok tartışılandır. Habitus, simgesel şiddet veya uzam gibi anahtar kavramlara dayanan, yeni bir toplumsal kuramın kurucusu olan Bourdieu’nün amacı, toplumsal ilişkilerin gerçekliğini ortaya çıkararak, bu ilişkileri daha etkili biçimde eleştirmektir.

Yazarlar, çok geniş bir yelpazede eser vermiş bu sosyologun çalışmalarını üç bölümde ele alıyorlar: Sosyoloji mesleği hakkında epistemolojik değerlendirmeleri; okul, kültür gibi alanlardaki araştırmalara kattığı özgün kavramlar; önerdiği toplumsal uzam kuramı. Ayrıca, Bourdieu’nün araştırmalarına katılan veya bunlardan esinlenen bazı sosyologları da ele alıp, Bourdieu ekolü olarak adlandırılan sosyoloji çevresinin haritasını çıkarıyorlar.

Bourdieu’nün sosyolojiye yaptığı katkıların ve aldığı eleştirilerin derli toplu sunulduğu, Bourdieu sosyolojisine giriş niteliğindeki kitap, bu sosyolojik yaklaşımın günümüz düşünce dünyası üzerindeki dikkat çekici etkisini değerlendirme imkânı veriyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları
ISBN
9789750518935
Orijinal Adı
La théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques
Yayın No
İletişim - 2272
Dizi No
Politika - 140
Alan
Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
148 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
134 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2016
Yazar
Sidonie Naulin, Anne Jourdain
Çeviren
Öykü Elitez
Yayına Hazırlayan
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Sidonie Naulin

Grenoble Siyaset Bilimleri Okulu’nda sosyoloji kürsüsünde öğretim üyesi. Gastronomi Gazeteciliği: Bir Ticari Aracılık Düzeneğinin Sosyolojisi başlıklı doktora tezini 2012’de savundu. Gastronomi sosyolojisi alanında yayımlanmış makaleleri var.


Anne Jourdain

2014’ten beri Paris Dauphine Üniversitesi’nde sosyoloji dalında öğretim üyeliği yapıyor. 2012’de savunduğu doktora tezi, Ürüne Yüreğini Katmak: Fransa’da Sanat Zanaatkârları başlığıyla, 2013’te kitap olarak yayımlandı. Sanat sosyolojisi konusunda yayımlanmış birçok araştırma makalesi var.